บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่จราจรและรักษาความปลอดภัย : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 8 กรกฎาคม 60
รหัสงาน : 0506482
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทรับเหมาภายนอก ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อตกลงที่วางไว้
3. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
4. ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
5. รายงานปัญหาต่าง ๆและการแก้ไขเบื้องต้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
6. ประสานงานกับช่างในแผนกต่างๆ และ เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม รวมถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของการจราจร
7. จัดการจอดรถ และการจราจรในลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการรักษาความสะอาด การซ้อมอพยพหนีไฟ
9. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม กำจัดแมลง และสัตว์ต่างๆ
10. จัดทำบันทึก รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ ประกันสังคม  ชุดพนักงาน  อาหารกลางวัน  
เงินเดือน 12,001 - 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 
1. มีประสบการณ์ทำงาน
2. มีใจรักการบริการ
3. สุภาพ เรียบร้อย
4. มีความกระตือรือร้นในหน้าที่
5. ตรงต่อเวลา
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การศึกษา/เครื่องเขียน/แบบเรียน   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2548   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ  
 ที่อยู่ 7 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-0105620   แฟกซ์ :  02-0105621
 อีเมล์ mulberryhousepreschool@yahoo.com
 เว็บไซต์ www.mulberryhousepreschool.com 
 ติดต่อคุณ คุณกมลพร ตำแหน่ง เลขานุการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานอื่นของ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์ ที่เปิดรับ สมัครงาน