บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
วิศวกรโครงการ (Structural Engineer) : 3 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 27 ธันวาคม 60
รหัสงาน : 0508022
ลักษณะงาน • ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนดและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน
• ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
• ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีตถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
• ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อเสนอ เพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
• พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็นและแนะนำขั้นตอนและวิธีการทดสอบ
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ชุดพนักงาน  - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี  
เงินเดือน 20,001 - 30,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย   อายุ 28 ถึง 40 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 
1. เพศชาย อายุ 28 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา (จบ มัธยมปลาย ม.6 ต่อเนื่องปริญญาตรี)
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี หรือ สามัญวิศวกร
4. ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัทที่ปรึกษา หรือ บริษัทผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับกา
5. เวลาปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.)
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2543   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ  
 ที่อยู่ 1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนบางนา-ตราด  
 จังหวัด สมุทรปราการ  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-751-5100-5 ต่อ 12, 081-255-   แฟกซ์ :  027515106
 อีเมล์ recruit@cel.co.th
 เว็บไซต์ www.cel.co.th 
 ติดต่อคุณ คุณเนาวรัตน์ ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานอื่นของ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด ที่เปิดรับ สมัครงาน