บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
นักวิชาการเงินและบัญชี : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มกราคม 61
รหัสงาน : 0508194
ลักษณะงาน 1) งานบัญชี
2) งานตรวจสอบ
3) งานกองทุนสวัสดิการ สำนักคอมพิวเตอร์
4) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ ประกันสังคม  ค่าล่วงเวลา  ค่าวิชาชีพสาขาขาดแคลน การประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล  
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 18 ถึง 59 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. บัญชีพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Ms. Word, Ms. Excel และ Ms. Power Piont
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เครื่องใช้ไฟฟ้า   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2536   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ ระบบการการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา คลองเตยเหนือ  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5187   แฟกซ์ :  02-259-2217
 อีเมล์ danaim@g.swu.ac.th
 เว็บไซต์ cc.swu.ac.th 
 ติดต่อคุณ ดนัย มณฑาทิพย์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงานอื่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิดรับ สมัครงาน