บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ผู้ช่วยแผนกบัญชีและการเงิน (พนักงานประจำ) : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 61
รหัสงาน : 0508289
ลักษณะงาน 1. จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารสำหรับการเบิกค่าใช้จ่ายเบื้องต้น, ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงเอกสารด้านการเงินของแผนกอื่นๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฏระเบียบขององค์การฯ
2. จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารสำหรับการเบิกค่าใช้จ่านการเดินทางของพนักงาน
3. จัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บบิล และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนการชำระเงิน
4. ให้ความช่วยเหลือประสานงานด้านบัญชีให้แก่พนักงานขององค์การฯ
5. ดำเนินการแจ้งเตือนเจ้าหนี้ร้านค้า เมื่อเช็คออก
6. จัดเรียงเอกสารและสแกนเอกสาร ถ่ายเอกสารด้านการเงินของแผนก บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
7. จัดเตรียมเอกสาร รายงานทางการเงินและช่วยงานธุรการบัญชีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ+ทันตกรรม,ประกันสังคม,วันลาพักร้อนเริ่ม20วันต่อปี ฯลฯ  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 21 ถึง 35 ปี
  วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. (ปวส.) – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน 0 – 3 ปี
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และพิมพ์ดีดได้
3. มีความสามารถในงานธุรการ และการจัดระเบียบงานเอกสาร
4. มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครทางอีเมล์

องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FHI 360) โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2545   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FHI 360) เป็นองค์การไม่แสวงหาผลกำไร เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและวิจัยด้านสาธารณสุข และสุขอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่กว่า 60 ประเทศทั่วโลก  
 ที่อยู่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์3 ชั้น19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02 263 5273-74   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ hr.thailand@fhi360.org
 เว็บไซต์ http://www.fhi360.org 
 ติดต่อคุณ HR Team ตำแหน่ง HR Team