บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 24 เมษายน 61
รหัสงาน : 0508815
ลักษณะงาน -ซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
-บำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำวัน/เดือน/ปีหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด
-ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขเฉพาะหน้า การแก้ไขเชิงป้องกัน การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
-ทำกิจกรรมซ่อมบำรุงโดยพื้นฐานทั้งทางด้านไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เชิงกล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้งาน รวมถึงการเก็บประวัติ และบันทึกข้อมูลต่างๆ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงใหญ่, งานโปรเจค, งานปรับปรุงเครื่องจักร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทำกิจกรรมค้นหาสิ่งปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในฝ่ายผลิต รวมทั้งกิจกรรมดุแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
-ทำกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยการค้นหาสาเหตุ / วิธีแก้ไข / ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
-แจ้งหรือ ร้องขอ spare part สำหรับใช้ในงานซ่อมบำรุงในส่วนของเครื่องจักรที่รับผิดชอบอยู่
-ปรับปรุง / แก้ไข / เสนอแนะวีธีการทำงาน เพื่อลดการสูญเสียต่างๆ เช่น เวลา ,ค่าใช้จ่าย หรือยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ชุดพนักงาน  ประกันอุบัติเหตุ  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย   อายุ 20 ถึง 30 ปี
  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ช่างกลโรงงาน /ไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. เพศชาย สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. ด้านช่างกลโรงงาน /ไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้
4. มีประสบการณ์ในงานช่าง ในสายอุตสาหกรรมจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

Meshtec International Co.,Ltd โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมโลหะ-เหล็ก   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2546   จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ ผลิตและส่งออก ประตูหน้าต่างนิรภัย  
 ที่อยู่ 168 M.3 Chiangmai-Lampang Rd. T.Saraphi A.Saraphi chiangmai 50140  
 จังหวัด เชียงใหม่  
 เบอร์โทรศัพท์ (0)53 921299   แฟกซ์ :  053-921295
 อีเมล์ hr@meshtec.com
 เว็บไซต์ www.meshtec.com 
 ติดต่อคุณ คุณนงคราญ ดารากฤตยา ตำแหน่ง HRM Manager

ตำแหน่งงานอื่นของ Meshtec International Co.,Ltd ที่เปิดรับ สมัครงาน