บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 16 พฤษภาคม 61
รหัสงาน : 0509410
ลักษณะงาน ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เขียนโปรแกรม และจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design)
3. พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PERL หรือ PHP หรือ ASP หรือ NET หรือ VB.NET หรือ C# ที่ติดกับระบบ
4. ออกแบบใช้งานระบบฐานข้อมูล MS-SQL Server หรือ Oracle
5. ปรับแต่งโปรแกรม opensource
6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหา server ที่เป็น unix และ windows
7. บริหารจัดการเว็บไซต์ หรือด้านการดูแลฐานข้อมูล หรือการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมหาวิทยาลัย
8. พัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ
9. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ ให้แก่สังคม
11. ประสานงานด้านการใช้ระบบงานสารสนเทศมหาวิทยาลัย
12. ให้คำปรึกษาการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา   
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 18 ถึง 60 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. -
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี/เครื่องใช้ไฟฟ้า   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2536   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ ระบบการการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ที่อยู่ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา คลองเตยเหนือ  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5187   แฟกซ์ :  02-259-2217
 อีเมล์ danaim@g.swu.ac.th
 เว็บไซต์ cc.swu.ac.th 
 ติดต่อคุณ ดนัย มณฑาทิพย์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงานอื่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เปิดรับ สมัครงาน