บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ธุรการบัญชี : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 61
รหัสงาน : 0509901
ลักษณะงาน 1.คีร์รับเงินโอน เช็คในระบบ
2.เขียนรายละเอียดการรับชำระหนี้
3.จัดทำใบแจ้งยอดทางบัญชี ให้แก่ลูกค้า (พิมพ์ใบแจ้งหนี้,ตรวจสอบยอดในระบบ)
4.จัดทำรายงานลูกค้าเกินกำหนด
5.จัดเก็บเอกสาร
6.เช็คสต๊อค
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  ชุดพนักงาน  ประกันสุขภาพ ,ตรวจสุขภาพประจำปี ,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ ,เบี้ยขยัน ,โบนัส  
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย บัญชี
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23-30 ปี
2. วุฒิปวช.-ปริญญาตรี การบัญชี
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หรือไม่มีประสบการณ์ก็รับพิจารณา
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การเกษตร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2518   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร  
 ที่อยู่ 2992/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม. 10310  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-308-2102 ต่อ124   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ hrd@aggrogroups.com
 เว็บไซต์ www.aggrogroups.com 
 ติดต่อคุณ ศศิธร ตำแหน่ง ็

ตำแหน่งงานอื่นของ บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดรับ สมัครงาน