บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่ผลิต : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 61
รหัสงาน : 0509902
ลักษณะงาน - ควบคุมการผลิต
- ออกใบสั่งงานการผลิตในแต่ละวัน
- สรุปข้อมูลการผลิตในแต่ละวัน
- ประชุมร่วมกับแผนกบัญชีเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
- ร่วมกับหัวหน้าแผนกผลิตในการวางแผนการผลิต
- ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ค่าเดินทาง  ชุดพนักงาน  ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ,ตรวจสุขภาพประจำปี,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ,เบี้ยขยัน  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวส. การจัดการอุตสาหกรรม
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. เพศชายเท่านั้น อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การเกษตร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2518   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร  
 ที่อยู่ 2992/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม. 10310  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-308-2102 ต่อ124   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ hrd@aggrogroups.com
 เว็บไซต์ www.aggrogroups.com 
 ติดต่อคุณ ศศิธร ตำแหน่ง ็

ตำแหน่งงานอื่นของ บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ที่เปิดรับ สมัครงาน