บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เลขานุการ : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 16 สิงหาคม 61
รหัสงาน : 0509978
ลักษณะงาน - บริหารจัดการตารางนัดหมาย และประสานงานกับผู้มาติดต่อทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  
- เข้าร่วมประชุม จดบันทึก และติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด  
- บริหารจัดการเอกสารเข้า-ออก โดยศึกษา ทำความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้อง  
- จัดเตรียมเอกสาร จัดทำรายงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ  
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวส.
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 
1. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการ งานประสานงาน 
2. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการวิเคราะห์ 
3. มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการแก้ไขปัญหา 
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับหนึ่ง
5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office, Excel
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

บริษัท ไอบีดี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก/ธุรกิจระหว่างประเทศ   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2555   จำนวนพนักงาน : 1 - 5 คน
 ลักษณะธุรกิจ บริษัทในกลุ่ม IBD INTER GROUP ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ กับหน่วยงานราชการ กับกลุ่มธุรกิจ - สินค้าอุปโภคบริโภค ในประเทศ และต่างประเทศ - ที่ปรึกษาการตลาด, กฏหมาย, การจัดการ ให้กับประเทศในอาเซียน และประเทศจีน  
 ที่อยู่ 184/94 ชั้น 18 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ถนน รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 0871029600   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ peot254@hotmail.com
 เว็บไซต์  
 ติดต่อคุณ พชร หยาง ตำแหน่ง ผู้จัดการ