บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
พนักงานบัญชี : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 สิงหาคม 61
รหัสงาน : 0510032
ลักษณะงาน ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ-ขาย
จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร
จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
สรุปยอดขายประจำเดือน
สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุก ๆ เดือน)
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  ชุดพนักงาน  ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.  
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ถึง 40 ปี
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 
1. ทนภาวะกดดันได้
2. แก้ปัญหางานได้
3. มีความละเอียดรอบคอบ การตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง
4. รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีความขยันมุ่งมั่นและอดทน เพราะงานบัญชีจำเป็นต้องทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเ
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

ดี - บาส์ค วิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2539   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ ออกแบบงานก่อสร้างโครงการ,รับก่อสร้างติดตั้งโครงเหล็กทุกชนิด,ก่อสร้างอาคารโรงงาน ฯลฯ  
 ที่อยู่ 48/85 ม.4 ต.บางกร่าง อ.เมือง  
 จังหวัด นนทบุรี  
 เบอร์โทรศัพท์ 029915661-2 /086-3180499   แฟกซ์ :  029915857
 อีเมล์ dbask.eng@gmail.com
 เว็บไซต์ www.d-bask.com 
 ติดต่อคุณ ไพรินทร์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานอื่นของ ดี - บาส์ค วิศวกรรมก่อสร้าง จำกัด ที่เปิดรับ สมัครงาน