บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
หัวหน้าแผนกขายและส่งเสริมการขาย : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 62
รหัสงาน : 0511044
ลักษณะงาน เปิดตลาดในภาคกลางตอนบนจนถึงภาคเหนือทั้งหมด
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา   
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชไร่ / พืชสวน / โรคพืช)
  ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 
1. มีประสบการณ์ด้านขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 7 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การเกษตร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2518   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร  
 ที่อยู่ 2992/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม. 10310  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-308-2102 ต่อ124   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ hrd@aggrogroups.com
 เว็บไซต์ www.aggrogroups.com 
 ติดต่อคุณ ศศิธร ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล
แผนที่