บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัว (พนักงานสัญญาจ้าง) : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 62
รหัสงาน : 0511098
ลักษณะงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวแก่คริสตจักรคู่สัญญา โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสาวกในครอบครัวระดับประเทศและคริสตจักร พร้อมทั้งให้การสนับสนุนแก่คริสตจักรคู่สัญญาอย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ทั้งในด้านการวางแผนงานระดับคริสตจักร สร้างความตระหนักให้แก่ผู้นำคริสตจักร ศิษยาภิบาล เสริมสร้างศักยภาพให้แก่ทีมงานขับเคลื่อนพันธกิจฯ ของคริสตจักร โดยผ่านการปรับประยุกต์ความรู้ พัฒนาเครื่องมือ สื่อการสอน บทเรียน และให้การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการทำพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการทำพันธกิจนี้อย่างเกิดผลสูงสุด
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง   
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. มีทักษะความสามารถทางด้านการฝึกอบรมและประสานงานกับคริสตจักรและองค์กรต่าง ๆ
2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเดินทางลงพื้นที่ได้ อย่างน้อย 30 %
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

มูลนิธิดรุณาทร โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ อื่นๆ   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2515   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาประโยชน์กำไร  
 ที่อยู่ 57/7 ซอย 3/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง  
 จังหวัด เชียงใหม่  
 เบอร์โทรศัพท์ 053-266426   แฟกซ์ :  053-240442
 อีเมล์ apply4job@compassion.com
 เว็บไซต์ Compassionth.com 
 ติดต่อคุณ สุดาภรณ์ สุริยะวงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานอื่นของ มูลนิธิดรุณาทร ที่เปิดรับ สมัครงาน