บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโครงการ ประจำพื้นที่ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 25 มีนาคม 62
รหัสงาน : 0511099
ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโครงการเป็นผู้สนับสนุนคริสตจักรคู่สัญญา มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ และพัฒนางานในโครงการ โดยการออกแบบกระบวนการการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับเนื้อหาการอบรมให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ได้ ให้คำแนะนำและประเมินผลการอบรม เพื่อพัฒนางานในงานฝึกอบรมได้ รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยเหลือกิจกรรมการอบรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ครบกระบวนการ โดยสามารถออกแบบการฝึกอบรม ประเมินผล รวมทั้งเป็นผู้ให้ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอบรม และประเมินผล
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง   
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษากระเหรี่ยง และ/หรือภาษาไทย
2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม หรืองานที่มีลักษณะใกล้เคียง จะได้รับการพิจาร
4. สามารถจัดหาสถานที่ฝึกอบรม การเดินทาง และพาหนะสำหรับตนเองและผู้อื่นได้ และสามารถจัดเตรียมสื่อการเรีย
5. สามารถปรับเนื้อหาการอบรมให้เข้ากับบริบทในท้องถิ่นได้ ประเมินทักษะความรู้ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และ
สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

มูลนิธิดรุณาทร โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ อื่นๆ   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2515   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาประโยชน์กำไร  
 ที่อยู่ 57/7 ซอย 3/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง  
 จังหวัด เชียงใหม่  
 เบอร์โทรศัพท์ 053-266426   แฟกซ์ :  053-240442
 อีเมล์ apply4job@compassion.com
 เว็บไซต์ Compassionth.com 
 ติดต่อคุณ สุดาภรณ์ สุริยะวงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานอื่นของ มูลนิธิดรุณาทร ที่เปิดรับ สมัครงาน