บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
ประกาศรับผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ( สต๊าฟทัวร์ ) และมัคคุเทศก์ ( Freelance ) : มากกว่า 15 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 24 เมษายน 62
รหัสงาน : 0511205
ลักษณะงาน 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 18 - 30 ปี มีใจรักในงานบริการ
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาแล้ว
3. มีความสามารถในการสื่อสารดี บุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง มีความอดทน ชอบเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กล้าแสดงออก รักความก้าวหน้า
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา ค่าตอบแทน สำหรับ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
- อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 600 - 1,000 บาท /วัน * ตามความสามารถพิเศษ อื่นๆ *

อัตรา ค่าตอบแทน สำหรับ มัคคุเทศก์
- อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 1,000 - 2,500 บาท / วัน * ตามความสามารถพิเศษ อื่นๆ *

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ และนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ โดยขั้นตอน ดังนี้
1. ส่ง ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และ facebook มาที่ hr@panfantour.com
2.เจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการบริษัทฯ
3.การนัดหมาย เข้าสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 14.00 - 17.00 น. ในวันทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ พร้อมนำหลักฐาน ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ( ถ้ามี )
สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงรายวัน  
เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 18 ถึง 35 ปี
  วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. หน้าที่ ความรับผิดชอบ มัคคุเทศก์ (ไกด์) ให้บริการข้อมูล Entertainer สามารถเป็นวิทยากรนำกิจกรรม พิธี
2. หน้าที่ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ( สต๊าฟทัวร์ ) ให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า cheer up กิจกรรม เตรีย
สถานที่ปฏิบัติงาน
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้   ส่งใบสมัครทางอีเมล์

บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2542   จำนวนพนักงาน : 20 - 50 คน
 ลักษณะธุรกิจ บริการด้านการท่องเที่ยว ครบวงจร  
 ที่อยู่ บางใหญ่ซิตี้  
 จังหวัด นนทบุรี  
 เบอร์โทรศัพท์ 021930555   แฟกซ์ :  021930560
 อีเมล์ hr@panfantour.com
 เว็บไซต์  
 ติดต่อคุณ ศศิวิมล ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล