บริการสำหรับ คนหางาน
รายละเอียดตำแหน่งงานว่าง
 โปรดศึกษา รายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานอย่างรอบคอบ ก่อนสมัครออนไลน์ หากพบเจอตำแหน่งงานที่ไม่เหมาะสม หรือ เข้าข่ายหลอกลวง แจ้งได้ที่นี่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 20 มิถุนายน 62
รหัสงาน : 0511400
ลักษณะงาน ผู้รับจ้างมีหน้าที่หลักในการรักษาการณ์เวรยาม การดูแลรักษาความสงบและความเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด และหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ การเข้าปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ กะ กะแรกปฏิบัติหน้าที่ ๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
และกะที่สอง ๑๘.๐๐-๖.๐๐น. การสลับกะการทำงานให้สลับกะได้คนละ ๑ สัปดาห์
สวัสดิการ ประกันสังคม   
เงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย   อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท
วิธีการสมัครงาน สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท  

โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โลโก้ บริษัทสมาชิก
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การศึกษา/เครื่องเขียน/แบบเรียน   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2472   จำนวนพนักงาน : 50 - 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ โรงเรียน  
 ที่อยู่ 85 ม5 ต.บ้านกลาง อ.เมือง  
 จังหวัด ปทุมธานี  
 เบอร์โทรศัพท์ 025816559-130   แฟกซ์ :  025836391
 อีเมล์ admin@kanarat.ac.th
 เว็บไซต์ www.kanarat.ac.th 
 ติดต่อคุณ คุณสุชาดา แสงเดือน ตำแหน่ง งานบุคคล