รหัสงาน : 0511048   พิมพ์   ปิดหน้านี้
พนักงานผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู)  : 4 อัตรา ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 62
ลักษณะงาน ผลิตสินค้าตามแผนการผลิต
สวัสดิการ ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา   
เงินเดือน 9,001 - 10,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง   อายุ 19 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 
1. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
2. มีความรับผิดชอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 5C
วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้  
 
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
 สาขา   
 ประเภทธุรกิจ การเกษตร   
 ปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2518   จำนวนพนักงาน : 100 - 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 ซึ่งบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของบริษัทเคมีเกษตรในประเทศไทย บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายกลุ่ม เช่น สารกำจัดแมลง สารป้องกันกำจัดโรคพืช สารกำจัดวัชพืช สารควบคุมการเจริญเติบโต ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยน้ำ เป็นต้น บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร  
 ที่อยู่ 2992/268 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กทม. 10310  
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 เบอร์โทรศัพท์ 02-308-2102 ต่อ124   แฟกซ์ : 
 อีเมล์ hrd@aggrogroups.com
 เว็บไซต์ www.aggrogroups.com
 ติดต่อคุณ ศศิธร ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล
พิมพ์   ปิดหน้านี้