ค้นหางาน
 • ศูนย์ ซัก อบ รีด เจียระนัย
  เชียงใหม่ เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  รับผ้าจากโรงแรม รีสอร์ท สปา และลูกค้าทั่วไป คัดแยก ซัก อบ รีด จัดเก็บเตรียมส่งคืน ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ทำงานตั้งแต่ 8.00-18.00 น.หยุดวันอาทิตย์ ทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีปริมาณผ้า..
  ก.พ.
  17
 • บริษัท กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  รับสมัครเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ -เพศหญิง /เพศชาย อายุ 22-35 ปี -การศึกษา ปริญญาตรี / เลขานุการ หรือ เคยทำงานเป็นเลขานุการ หรือ ฝ่ายขาย มาก่อน -สวย/หล่อ หรือ มีเสน่ห์พอที่..
  ก.พ.
  17
 • บริษัท อิฐภราดร จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  จัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ใบแจ้งหนี้ คำนวนภาษีที่เกี่ยวข้องและกระทบยอดเงินสดกับธนาคาร - ควบคุมและจัดการบันทึกเงินสดสำรองจ่าย ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้ / รับวางบิล/ปิดหัก ณ ที่จ่าย /ออกหนังส..
  ก.พ.
  17
 • บริษัท นี้ดีจริงจริง จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  งานด้านบัญชี จัดทำเอกสารด้านบัญชี
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -วางแผนพัฒนาและดำเนินแผนการตลาดเกี่ยวกับสินค้า -วิเคราะห์สถิติ ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานต่างๆได้ -ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้งาน -อบรมวิธีการใช้งาน หรือบริการอื่นของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ทั้ง..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ออกแบบงาน Graphic เพื่อนำไปใช้กับ ซอฟท์แวร์, Website หรืองาน Art work ต่างๆ -เขียนโค้ด Html และ CSS สำหรับการแสดงผลหน้าจอตามที่ออกแบบได้ -ดูแลเว็บไซต์ จัดวางเนื้อหา แบนเนอร์ สื่อโฆษณาต่างๆ -ปฏิบัต..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ทำการพัฒนาโปรแกรม (โดยใช้ C# พัฒนา Windows Application) จากความต้องการของ System Analyst, ลูกค้า และผู้ที่ร้องขอได้ -ทำการพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ ..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -บันทึกบัญชีรายวัน -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำ/ตรวจสอบ รายการจ่ายเงิน -คำนวณเงินเดือนพนักงานรายวัน -ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ประชาสัมพันธ์ หาลูกค้ารายใหม่ ผ่านโทรศัพท์ Email Marketing และ Internet -เปิดโอกาสทางการขาย นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้ -ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมและประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะธุรกิ..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งที่มาต่างๆ -ประชาสัมพันธ์ หาลูกค้ารายใหม่ ผ่านโทรศัพท์ Email Marketing และ Internet -คัดกรองและจัดลำดับความน่าสนใจของลูกค้า -เปิดโอกาสทางการขาย นำเสนอขายสินค้าและปิดการขา..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ -ให้คำปรึกษา/แนะนำการใช้งานโปรแกรม ด้าน database และ network -แก้ปัญหาให้ลูกค้าโดยเร่งด่วน เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม -การติดตามลูกค้าในมื..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท พีค เอชดี มีเดีย จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - นำเสนอสินค้าจากทางบริษัท ให้กับร้านค้า it ตามที่ต่างๆ - จัดทำ Catalog สินค้าเบื้องต้นเพื่อเสนอลูกค้าได้ - ติดต่อประสานงานให้การดูแล ลูกค้า ที่อยู่ใน เขตกทม หรือ ตามต่างจังหวัด ได้ (เบื้องต้นจะ..
  ก.พ.
  16
 • บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ทำงานเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท
  ก.พ.
  16
 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 12,001 - 15,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ดุแลช่วยเหลือด้านการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กในห้องเรียนเป็นรายบุคคล ช่วยคุณครูประจำชั้นจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแ..
  ก.พ.
  15
 • บริษัท บลูมาเร่ กรุ็ป จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ทำใบเสนอราคา -ตารางนัดหมายต่างๆ ของผู้บริหาร -ติดต่อประสานงานลูกค้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย..
  ก.พ.
  15
 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท
  กระบี่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี) - มีอาหารฟรี 3 มื้อ - มีชุดยูนิฟอร์ม - มีเบี้ยขยัน Tel . 02-1154199, 090-9204182 Fax. 02-0534198 Line ID: 021154199 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17..
  ก.พ.
  15
 • บริษัท ช่างรุ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร 2. ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ..
  ก.พ.
  15
 • พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท
  กระบี่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี) - มีอาหารฟรี 3 มื้อ - มีชุดยูนิฟอร์ม - มีเบี้ยขยัน Tel . 02-1154199, 090-9204182 Fax. 02-0534198 Line ID: 021154199 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17..
  ก.พ.
  15
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์