ค้นหางาน
 • วริศภัณฑ์
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  จำหน่ายเคมีภัณฑ์ตามอาคาร
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ติดต่อสืบราคาสินค้า หาแหล่งขายสินค้า รวมถึงงานว่าจ้างบริการต่างๆ 2.พิมพ์ใบ P/Oเพื่อสั่งซื้อของ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการออก P/O ก่อนส่งให้ผู้ขาย และบัญชี 4.ติดตามการสั่งซื้อให้ได้ของตามเวลาที่กำหนด ..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ทำการทดสอบ, แก้ไข, ปรับปรุงพัฒนา และ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Software ต่างๆ 2. ดเตรียมคู่มือขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา และเรียนรู้ขั้น..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 8,001 - 9,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือในสายการผลิตให้พร้อมใช้งาน 2.ติดตั้ง jig, เครื่องมือ เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่น 3.วิเคราะห์สาเหตุของงานเสียที่เกิดจากการผลิต และหาแนวทางป้องกัน แก้ไข 4.รับผิดชอบ..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 9,001 - 10,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ดูแล และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดภายในองค์กร 2.พัฒนา และติดตั้งระบบเครือข่าย, การสื่อสารต่างภายในองค์กร..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 7,001 - 8,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ขับรถรับ-ส่งสินค้า 2.บริการขับรถรับ-ส่งพนักงาน และแขก
  ก.ย.
  26
 • Thai Sanei Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. เขียนแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2. เขียน CAM
  ก.ย.
  25
 • Thai Sanei Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุมดูแลงานด้านเคมี ในการชุบผิวโลหะ และอลูมิเนียม
  ก.ย.
  25
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ขายเครื่องสำอางค์ประจำศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ 2.แนะนำสินค้าประจำจุดขาย หรือเคาน์เตอร์..
  ก.ย.
  24
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ฝึกอบรมพนักงานนวดบำบัด
  ก.ย.
  24
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 9,001 - 10,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ให้ข้อมูลของการบำบัด (Treatment) กับลูกค้าอย่างถูกต้อง 2.ให้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณประโยชน์จาก คุณสมบัติแห่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 3.เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอแผนป..
  ก.ย.
  24
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน website / มือถือของลูกค้าของบริษัท ในช่องทางต่าง ๆ เช่น FaceBook SMS เป็นต้น วิธีการสมัคร - ส่งรายละเอียดทาง E-mail ของบริษัท - ส่งจดหมายพร..
  ก.ย.
  24
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ติดต่อ ประสานงาน บันทึกการประชุม จัดตารางงานการเข้าพบผู้บริหาร และประสานงานภายในกับหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ของ บริษัท สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ : HR โทร 0-2667-5555 Email : chpetch..
  ก.ย.
  24
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  งานเอกสาร Support ทีมขายพื้นที่เช่า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการสมัคร - ส่งรายละเอียดทาง E-mail ของบริษัท - ส่งจดหมายพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน - สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์ - วัน..
  ก.ย.
  24
 • วิริยะกรุ๊ป
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  บริหารจัดการด้านระบบงานขนส่ง (งานปฏิบัตการ และ งานอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ..
  ก.ย.
  24
 • วิริยะกรุ๊ป
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  บริหารงานภายในศูนย์บริการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
  ก.ย.
  24
 • วิริยะกรุ๊ป
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ DMZ ของสาขาในเครือ (ให้ความช่วยเหลือ user) - จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..
  ก.ย.
  24
 • สวนอาหารอิ่มปลาเผา
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  รับผิดชอบงานด้านเอกสารหรืองานตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้น..
  ก.ย.
  23
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์