ค้นหางาน
 • บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
  นนทบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ลักษณะงาน ประสานงาน,สนับสนุนงานขายและติดต่อหน่วยงานที่เป็นลูกค้าของบริษัทในด้านการขายและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัท..
  ก.ย.
  26
 • บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
  นนทบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. ยื่นซองประมูลกับหน่วยงานราชการ 2. นำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท 3. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้..
  ก.ย.
  26
 • บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
  นนทบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  งานขายหน่วยงานราชการเเละบริษัทเอกชนทั่วไป
  ก.ย.
  26
 • บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ทำงานตามไซด์งานของบริษัท ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ก.ย.
  26
 • บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์) จำกัด
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ประสานงาน Grouting
  ก.ย.
  26
 • วริศภัณฑ์
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  จำหน่ายเคมีภัณฑ์ตามอาคาร
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ติดต่อสืบราคาสินค้า หาแหล่งขายสินค้า รวมถึงงานว่าจ้างบริการต่างๆ 2.พิมพ์ใบ P/Oเพื่อสั่งซื้อของ 3.ตรวจสอบความถูกต้องในการออก P/O ก่อนส่งให้ผู้ขาย และบัญชี 4.ติดตามการสั่งซื้อให้ได้ของตามเวลาที่กำหนด ..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ทำการทดสอบ, แก้ไข, ปรับปรุงพัฒนา และ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Software ต่างๆ 2. ดเตรียมคู่มือขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา และเรียนรู้ขั้น..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 8,001 - 9,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือในสายการผลิตให้พร้อมใช้งาน 2.ติดตั้ง jig, เครื่องมือ เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่น 3.วิเคราะห์สาเหตุของงานเสียที่เกิดจากการผลิต และหาแนวทางป้องกัน แก้ไข 4.รับผิดชอบ..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 9,001 - 10,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ดูแล และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดภายในองค์กร 2.พัฒนา และติดตั้งระบบเครือข่าย, การสื่อสารต่างภายในองค์กร..
  ก.ย.
  26
 • ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน 7,001 - 8,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ขับรถรับ-ส่งสินค้า 2.บริการขับรถรับ-ส่งพนักงาน และแขก
  ก.ย.
  26
 • Thai Sanei Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. เขียนแบบ ออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ 2. เขียน CAM
  ก.ย.
  25
 • Thai Sanei Co., Ltd.
  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุมดูแลงานด้านเคมี ในการชุบผิวโลหะ และอลูมิเนียม
  ก.ย.
  25
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ขายเครื่องสำอางค์ประจำศูนย์การค้าชั้นนำต่างๆ 2.แนะนำสินค้าประจำจุดขาย หรือเคาน์เตอร์..
  ก.ย.
  24
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ฝึกอบรมพนักงานนวดบำบัด
  ก.ย.
  24
 • พิงค์ ไลน์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 9,001 - 10,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ให้ข้อมูลของการบำบัด (Treatment) กับลูกค้าอย่างถูกต้อง 2.ให้ข้อมูลสินค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงคุณประโยชน์จาก คุณสมบัติแห่งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 3.เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอแผนป..
  ก.ย.
  24
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการตลาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่าน website / มือถือของลูกค้าของบริษัท ในช่องทางต่าง ๆ เช่น FaceBook SMS เป็นต้น วิธีการสมัคร - ส่งรายละเอียดทาง E-mail ของบริษัท - ส่งจดหมายพร..
  ก.ย.
  24
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ติดต่อ ประสานงาน บันทึกการประชุม จัดตารางงานการเข้าพบผู้บริหาร และประสานงานภายในกับหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานในสาขาต่าง ๆ ของ บริษัท สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ : HR โทร 0-2667-5555 Email : chpetch..
  ก.ย.
  24
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์