ค้นหางาน
 • บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพชรบุรี จำกัด
  สมุทรปราการ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ประสานงานในเรื่องเทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนและวัตถุดิบประเภทพลาสติก กระดาษ อลูมิเนียมฟลอย ระหว่างลูกค้ากับบริษัท..
  ก.ย.
  7
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. จัดลำดับกำหนดการนัดหมายและแจ้งเตือนผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงกำหนดเวลา / ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่แขกหรือบุคคลที่มีนัดหมายเข้าพบผู้บังคับ บัญชา 2. จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประชุ..
  ก.ย.
  6
 • หจก. สยามเคมเทค ซัพพลาย
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  จำหน่ายเคมีภัณฑ์ตามโรงงานอุตสาหกรรม
  ก.ย.
  6
 • Shinsei Kogyo Co., Ltd
  ชลบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ติดต่อประสานงานShippingภายในและภายนอกบริษัท 2.ดูแลรับผิดชอบงาน ด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้า 3.ทำเอกสารInvoice,Packing list 4.ติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศทางE-mail 5.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับรายล..
  ก.ย.
  6
 • บริษัท ไบโอต้า จำกัด
  ปทุมธานี เงินเดือน 8,001 - 9,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ควบคุมและดูแลทีมขายไปยังสถานทีต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวม ทั้งรับผิดชอบในเรื่องการเบิกสินค้า และส่งคืนสินค้า..
  ก.ย.
  6
 • Key Account Supportประจำสำนักงานใหญ่
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  มีหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งตัวแทนขายประกันวินาศภัยทุกชนิด
  ก.ย.
  6
 • Key Account Supportประจำสำนักงานใหญ่
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. ดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ดูแลผลิตภัณฑ์ออกใหม่
  ก.ย.
  6
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์
  สมุทรปราการ เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) - ช่วยเหลือ และดูแลคนไข้เบื้องต้น ตามคำสั่งของพยาบาล - ดูแลและรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทั่วไปภายในแผนก - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งพนักง..
  ก.ย.
  6
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์
  สมุทรปราการ เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาล ประจำแผนก Ward,OPD,ICU,OR,ER,L&R,NS
  ก.ย.
  6
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์
  สมุทรปราการ เงินเดือน 7,001 - 8,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  - ขับรถโรงพยาบาล ให้บริการแก่ผู้ป่วย - ขับรถธุรการ ให้บริการบุคคล หรือบริการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดระเบียบการใช้รถให้เป็นไปตามขั้นตอน - ดูแลตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา - งานอื่นๆตา..
  ก.ย.
  6
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์
  สมุทรปราการ เงินเดือน 12,001 - 15,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (สหกรณ์) **รับ ปวส. 2 อัตรา , ป.ตรี 2 อัตรา** - ตัดชำระหนี้ บัญทึกตั้งเจ้าหนี้ กระทบยอดเงินฝาก เคลียร์เงินทดลอง - จัดทำภงด.3 ,53 กระทบยอดเจ้าหนี้ ดึงเช็คลูกหนี้ - บันทึก..
  ก.ย.
  6
 • Destiny Enterprise Co.,Ltd, ( The Oasis Spa )
  เชียงใหม่ เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  ให้การตัอนรับลูกค้าที่มาทำสปา , แนะนำสปาแพ็คเกจ Closing report
  ก.ย.
  5
 • บริษัท เอ็น.เอ.พี. เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 12,001 - 15,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  งานเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
  ก.ย.
  5
 • มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 10,001 - 12,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  คุณสมบัติทั่วไป •มีสัญชาติไทย •มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี •เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ •หากเป็นคริสเตียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ..
  ก.ย.
  5
 • Key Account Supportประจำสำนักงานใหญ่
  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1.ออกแบบตกแต่งภายในตาม concept ของลูกค้า 2.เลือกวัสดุและทํารายละเอียด เพื่อทํา present..
  ก.ย.
  5
 • Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd.
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  การควบคุม ดูแล และการบริหารจัดการ warehouse โดยใช้หลักของ Logistics เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ในด้าน packaging หรือ อื่นๆ เป็นต้น ตลอดจน การควบคุม ดูแล พนักงาน ในพื้นที่งาน warehouse ด้วย..
  ก.ย.
  5
 • Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd.
  ปราจีนบุรี เงินเดือน ไม่ระบุ รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  1. เป็นล่าม เพื่อแปลงานต่าง ๆในเชิงวิศวกรรมการผลิต ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในโรงงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับ พนักงานคนไทย จากภาษาไทย ไปเป็น ภาษาญี่ปุ่น และ จากภาษา..
  ก.ย.
  5
 • Click Again Co., Ltd.
  นนทบุรี เงินเดือน 15,001 - 20,000 รายละเอียดงาน เก็บงานลงแฟ้ม
  -ทำหน้าที่พัฒนา Website และ Web Application ร่วมกับทีมออกแบบ ส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภท HTML, PHP, Java Script, Flash ที่มีการเชื่อมต่อกับ database (MySQL) และพวกเกมส์หรือกิจกรรมที่เล่นบน website และ Fac..
  ก.ย.
  5
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์