งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างเชื่อมโลหะ
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมและช่างตัดด้วยเหล็กเปลวไฟ Welders and flame cutters
รหัสอาชีพ
  8-72.10 (TSCO) 7212 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ผู้เชื่อม และตัดชิ้นส่วนโลหะด้วยเปลวไฟ ประกายไฟฟ้า หรือแหล่งที่ให้ความ ร้อนอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมชิ้นส่วนโลหะโดยการทำให้ชิ้นส่วนของโลหะร้อนด้วยเปลวไฟจากก๊าซหรือ ประกายไฟฟ้าการตัดโลหะด้วยเปลวไฟของก๊าซหรือประกายไฟฟ้า การประสานส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน การใช้ เครื่องเชื่อม แบบจุด แบบประกายไฟ แบบขัดถู แบบต้านทาน และแบบเชื่อมต่อเนื่องกัน การเชื่อมชิ้นส่วน ของโลหะด้วยโลหะบัดกรีชนิดอ่อนโดยใช้หัวแร้ง
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และโลหะรูปพรรณงานโครงสร้างโลหะ งานระบบท่ออุตสาหกรรมทำงานด้วยการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการแปรรูปขึ้นรูป ประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม การตกแต่งผิวสำเร็จ การตรวจสอบ และการควบคุมการผลิต

งานระดับช่างฝีมือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบเครื่องกล แบบแผ่นคลี่การผลิตงาน ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และโลหะรูปพรรณโดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูป ขึ้นรูปโลหะ การประกอบตกแต่งผิวสำเร็จ งานติดตั้งประกอบ และเชื่อมระบบท่อ งานติดตั้ง ประกอบและเชื่อม โครงสร้าง

งานระดับช่างเทคนิค
ปฏิบัติงานในลักษณะผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกรโดยทำงานภายใต้ การแนะนำและควบคุมของวิศวกร เป็นงานที่เกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง งานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ งานระบบท่อ งานโครงสร้างงานเชื่อมซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกล งานตรวจสอบทดสอบวัสดุใน ทางวิศวกรรมงานตรวจสอบ ทดสอบงานเชื่อม ทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย
ช่างเชื่อมโลหะจำแนกประเภท และลักษณะของงานที่ทำตามอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ ดังนี้

ช่างเชื่อมด้วยก๊าซ (Welder, gas)

1. เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟจากก๊าซออกซิอะเซทิลีน หรือก๊าซชนิดอื่นๆ
2. วางชิ้นส่วนโลหะและหนีบรัดให้อยู่กับที่ต่อหัวท่อ เชื่อมเข้ากับภาชนะใส่ก๊าซแล้วปิดวาล์ว จุดไฟที่หัวท่อเชื่อม แล้วปรับเปลวไฟ โดยกำหนดการปล่อยก๊าซให้สม่ำเสมอ
3. ทำให้ชิ้นส่วนโลหะร้อนจนกระทั่งโลหะเริ่มละลาย แล้วใช้โลหะหลอมเหลวจากแท่นเชื่อมหลอม เชื่อมชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
4. ใช้วัตถุผสานเท่าที่จำเป็น
5. ทำความสะอาดแล้วทำชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้วให้เรียบ
6. อาจทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนก่อนการเชื่อม และเชื่อมตามรูปแบบหรือตามรายละเอียดอื่นๆ

ช่างเชื่อมด้วยไฟฟ้า(มือ) (Welder electrical, hand)

1. เชื่อมชิ้นส่วนโลหะด้วยอุปกรณ์เชื่อมที่ใช้มือ ซึ่งอุปกรณ์เชื่อมจะได้รับความร้อนจากกระแสไฟฟ้า
2. เลือกโลหะเชื่อมและสอดเข้ากับเครื่องยึด ต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือหม้อแปลงเข้ากับ โลหะเชื่อมและชิ้นส่วนที่ต้องการเชื่อมกดสวิตซ์เครื่องส่งกระแสไฟฟ้า เอาโลหะเชื่อมจี้ตรงชิ้นส่วนที่ ต้องการเชื่อมแล้วยกขึ้นให้มีระยะห่างจากชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้เกิดประกายไฟ
3. นำโลหะเชื่อมลากลงมาตามแนวที่จะเชื่อมเพื่อหลอมเชื่อมชิ้นส่วนให้ติดกัน และควบคุมกระแส ไฟฟ้าให้เป็นไปตามความต้องการ
4. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้ว และทำรอยเชื่อมให้เรียบ
5. อาจทำเครื่องหมายบนชิ้นส่วนก่อนการเชื่อม และเชื่อมตามรูปแบบหรือตามรายละเอียดอื่นๆ

ช่างเชื่อมด้วยก๊าซและไฟฟ้า ทั่วไป (Welder, gas and electric general)

1.เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟของก๊าซออกซิอะเซทิลีน หรือเปลวไฟของก๊าซชนิดอื่น หรือเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า
2. ปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเช่นเดียวกันกับช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ และช่างเชื่อมด้วยไฟฟ้า
3. อาจตัดโลหะด้วยก๊าซออกซิอะเซทิลีนหรือด้วยเปลวไฟจากก๊าซชนิดอื่น
สภาพการจ้างงาน
  ช่างเชื่อมโลหะ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เช่น กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปา หรือหน่วยงานในองค์กรเอกชนอื่นๆ ในสถานประกอบ กิจการ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับเหมาสร้างโครงสร้างโลหะงานผลิตภัณฑ์โลหะงานระบบท่อ
ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาช่างเชื่อมโลหะที่ไม่มีประสบการณ์ในการ ทำงานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ 5,000-5,500บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถและ ความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น
สภาพการทำงาน
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานทั้งใน และนอกสถานที่ทำงานในการประกอบ และติดต่ออุปกรณ์ที่ต้องจ่อเชื่อม หรือประสานท่อ ทำการตรวจซ่อม และบริการการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม สภาพการทำงานหนักปานกลาง ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน เสียง กลิ่นของสารเคมี ทำความสะอาดอุปกรณ์และบางโอกาสทำงานตามลำพัง ต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการทำงานโดยเฉพาะ"ตา" จึงจำเป็นต้องสวมแว่นตาในระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประกายไฟ หรือเศษโลหะเข้าตา บางครั้งต้องทำงานเกินเวลา อาจต้องทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการอบรมกลุ่มงานอาชีพช่างเชื่อม และโลหะแผ่นจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3 หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างเชื่อม หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
2. มีร่างกายแข็งแรง อดทน ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ
3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
4. มีความละเอียด ประณีต
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. มีความเชื่อมั่น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ คือ :
สำหรับระดับช่างฝีมือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะจากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสาขาช่างท่อและ ประสาน สาขาวิชาช่างโลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อม และโลหะแผ่นจากสถานศึกษาสังกัดสถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล หรือ
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เข้ารับการอบรมหลักสูตร ในกลุ่มอาชีพช่างเชื่อมและโลหะจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งจัดให้มีหลักสูตร ดังนี้

ช่างเชื่อมไฟฟ้า
ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 4 เดือน และฝึก ในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน สำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3

ช่างเชื่อมแก๊ส
ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 4 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน สำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือช่างชั้น 3

ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 6 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการระยะเวลา 2 เดือน สำเร็จการอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ ในเกณฑ์มาตราฐานฝีมือช่างชั้น 3

ช่างเชื่อม TIG
ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ระยะเวลา 3 เดือน และฝึกในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 1 เดือน สำเร็จการอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ ในการเชื่อมวัสดุ ชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลสได้

ช่างเชื่อม MIG/MAG
ฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยะเวลา 3 เดือน และฝึกในสถานประกอบการระยะเวลา 1 เดือน สำเร็จการอบรมมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ ในการเชื่อมวัสดุชนิดต่างๆเช่น เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลสได้
สำหรับระดับช่างเทคนิค เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาช่างท่อและประสาน สาขาวิชาช่างโลหะจากสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
โอกาสในการมีงานทำ
  แนวโน้มของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมก่อสร้างรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งในปัจจุบัน การก่อสร้างมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟู ส่วนอุตสาหกรรมรถยนต์นั้น ทั้งภาครัฐ และเอกชนพยายามส่งเสริมการผลิต หรือประกอบรถยนต์ในประเทศมากขึ้น จากแนวโน้มยอดการขาย รถยนต์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีอัตรายอดการขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ดังนั้นในฐานะลูกจ้างของ อุตสาหกรรมเหล่านี้ โอกาสการมีงานทำ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ จะต้องมีความรู้ ความสามารถเรื่องเครื่องกลหรือเครื่องยนต์ด้วย หรือทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องเย็น
สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้น ต้องพัฒนาฝีมือและความชำนาญจนเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าและอาจ หันมาประกอบอาชีพรับทำเหล็กดัด สำหรับ รั้วประตู หน้าต่าง ตลอดจนงานเฟอร์นิเจอร์ หรืองานศิลปกรรม และควรประดิษฐ์คิดค้นสินค้าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ถ้ามีความสามารถในการทำงานและมีประสบการณ์จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในสายงานที่ทำงานอยู่จนถึงระดับหัวหน้างาน สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อเพื่อเลื่อนวิทย ฐานะและความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถศึกษาต่อได้โดย เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) แล้วเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างท่อและประสาน หรือสาขาวิชาช่างโลหะ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาช่างท่อและประสาน ในวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4ปี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล
นอกจากนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)แล้ว ศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องอีก 2 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาเทคนิคการ ผลิตเชื่อมและประสาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา อีกทั้งสามารถ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องอีก 3 -3? ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการผลิต สาขา วิชาวิศวกรรมอุตสาหการการจัดการ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องอีก2? - 3 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการการเชื่อม ประกอบ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ต่อเนื่องอีก 2-3 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการเชื่อมในวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างโลหะ ช่างเครื่องกล
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ(ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com