งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

ช่างฟิต
  กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic)
ชื่ออาชีพ
  ช่างฟิต ช่างซ่อมรถยนต์ Fitter (Motor Vehicle) ; Automobile Mechanic-Repairman (Motor Vehicles)
รหัสอาชีพ
  8-43.20(TSCO) 7231 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ให้บริการและซ่อมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รวมถึงการซ่อม หรือการซ่อม และการให้บริการรถโดยสาร และรถสินค้า รถบรรทุก และยานยนต์อื่นๆ การซ่อม หรือการให้บริการ และการซ่อมรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ลักษณะของงานที่ทำ
  ทำหน้าที่ซ่อม หรือฟิตเครื่องยนต์ โดยสอบถามอาการจากลูกค้า แล้วตรวจสอบ วิเคราะห์อาการข้อขัดข้อง โดยอาศัยประสบการณ์ หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบ
กำหนดขั้นตอนการซ่อม ศึกษาคู่มือการซ่อม ยกรถด้วยแม่แรงหรือไฮดรอลิก ถอดชิ้นส่วนออกมาซ่อม เช่น เครื่องยนต์ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบส่งถ่ายกำลัง ระบบไฟฟ้า รื้อชิ้นส่วนออกมาซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ เช่น ลูกสูบก้านสูบ เกียร์ วาล์ว ลูกปืน คาบูเรเตอร์ เยนเนอเรเตอร์ พัดลม เบรก โช๊คอัพ
ตั้งศูนย์ล้อแก้ไขข้อขัดข้อง วงจรไฟฟ้า หรืองานบริการรถยนต์ เช่น เปลี่ยนหัวเทียน ทองขาว เติมน้ำกลั่น เติมน้ำมันเครื่อง น้ำมันกียร์ บริการไส้กรองอากาศ การลองเครื่องยนต์ อาจต้องใช้เครื่องกลึงเครื่องเจียร์ เครื่องเจาะ เครื่องซ่อม เครื่องเชื่อม และบัดกรี ฯลฯ
ซ่อม หรือให้บริการ และซ่อมรถโดยสารรถสินค้า รถบรรทุก และยานยนต์อื่นๆ
ตรวจยานพาหนะที่เสีย เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและสิ่งที่เสีย ถอดชิ้นส่วนต่างๆ ออก เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ เปลี่ยนส่วนที่เสีย บดวาล์ว เปลี่ยนผ้าเบรค เปลี่ยนบู๊ซและส่วนประกอบพวงมาลัย
ทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซ่อม เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ และระบบส่งถ่ายกำลัง หล่อลื่นตามข้อต่อต่างๆ ขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่น
ปรับและทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำให้ยานพาหนะคงอยู่ในสภาพที่ดี อาจเชื่อม ประสาน และบัดกรี
ให้คำแนะนำเบื้องต้น ต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ ในการดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
อาจชำนาญการซ่อมยานพาหนะที่ใช้ดีเซลหรือเบนซิน
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการทำงานเป็นเงินเดือนที่แตกต่างกันไปตามความรู้ความชำนาญ และสถานประกอบกิจการ ในอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ดังนี้
 
  ราชการ เอกชน
วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,000 - 4,500 6,000
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,700 6,000-6,500
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5,740 6,500-7,500

อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และความชำนาญงาน นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอาจได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่างๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น
ทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจจะต้องทำงาน ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานซ่อมเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
สภาพการทำงาน
  เป็นงานหนักที่ท้าทายกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มักมีลูกค้าประจำ ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหามีความละเอียดรอบคอบ เปื้อน สกปรก ร้อน บางครั้งต้องทำงานใต้ท้อง รถยนต์ ใช้มือทำงานมากอาจต้องทำงานล่วงเวลา ค่าแรงตามลำดับฝีมือ คิดตามชิ้นงานหรือระยะเวลาเสร็จ อู่ขนาดเล็กและขนาดกลางนายจ้างอาจจัดอาหาร และที่พักให้ ส่วนอู่มาตรฐานจะแยกงานกันทำตามส่วนของรถยนต์ที่จะซ่อม
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถทำงานกลางแจ้งและงานหนักได้ และมีใจรักด้านเครื่องยนต์กลไก
2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามกฎระเบียบการศึกษาภาคบังคับ มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมเครื่องยนต์หรืองานบำรุงรักษารถยนต์ หรือ ผ่านการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ
4. ช่างสังเกต จดจำ รู้จักวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
5. มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : สำหรับผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 25 ปีจบการศึกษามัธยม3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง และมีใจรักด้านเครื่องยนต์กลไกฝึกในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด(ศพจ.) 10 เดือน และฝึกในสถานประกอบการอีก 2 เดือน รวมระยะเวลาฝึกทั้งหมด 12 เดือน จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน (วพร.) แนวการฝึกเน้นภาคปฏิบัติ 80% ความรู้ความสามารถที่ผู้รับการฝึกจะได้รับจากการ ฝึกคือการฝึกฝีมือเบื้องต้นการซ่อมเครื่องยนต์ ทั้งระบบแก๊สโซลีน และดีเซล งานไฟฟ้ารถยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์งานส่งกำลังรถยนต์งานระบบรองรับน้ำหนัก รวมทั้งการบำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
ในระดับช่างฝีมือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษาหรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ระดับช่างเทคนิค สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จากสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลหรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบัน รถยนต์เป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และเมื่อรถยนต์มีปัญหา ผู้ใช้มักจะให้ช่างฟิตหรือช่างซ่อมรถยนต์ดูแลซ่อมแซมให้ ดังนั้น ความต้องการช่างฟิตในตลาดแรงงานยังมีอยู่ในระดับสูง ช่างฟิตจึงมีโอกาสเข้าทำงานได้ทั้งในภาครัฐในศูนย์ซ่อมของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือในภาคเอกชน เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ บริษัทจำหน่ายรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับติดตั้งซ่อมแซม ระบบเครื่องยนต์ เปิดอู่รับบริการซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้มีพื้นฐานอาชีพนี้ สามารถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือใน สพร. หรือการจัดฝึกอบรม โดยบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ถ้าจะประกอบอาชีพอิสระจะต้องมีประสบการณ์ ทุนและการจัดการที่ดีเพราะลงทุนสูง มีโอกาสเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือวิทยาลัยจนถึงระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วสามารถหาความรู้และทักษะเพิ่มเติมจากการฝึกยกระดับฝีมือ อาจเป็นการฝึกภาคค่ำ หรือตามคำขอของสถานประกอบการ ระยะเวลาฝึก 50 - 70 ชั่วโมง มีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือก เช่น ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซล การปรับแต่งเครื่องยนต์ การเดินสายไฟฟ้าในรถยนต์ การซ่อมระบบส่งถ่ายกำลังรถยนต์ เป็นต้น รวมทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานมีบริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไฟฟ้าในรถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เบนซินแต่ละมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น การทดสอบจะเริ่มจากชั้น 1 - 3 ตามลำดับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐานะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพดังนี้
ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการในสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น
หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 3 - 3ปีครึ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเครื่องมือกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการวัสดุอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ หากมีความสามารถและมีเงินทุนสามารถประกอบกิจการส่วนตัวเปิดอู่รับซ่อมรถยนต์ เป็นอาชีพที่ไม่มีการตกงานขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และให้บริการเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างปรับอากาศในรถยนต์ ช่างประดับยนต์ ช่างติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ช่างบริการแบตเตอรี่ รถยนต์ ล้างอัดฉีดรถยนต์ ช่างเชื่อม ช่างกลึงโลหะ ช่างเคาะพ่นสี รถยนต์ ครูสอนซ่อมเครื่องยนต์ สอนขับรถยนต์ พนักงานตรวจสภาพรถยนต์ พนักงานประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์ พนักงานขายรถยนต์
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com