งาน หางาน สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน
        สมัครสมาชิก ประกาศงาน ฟรี
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน ประกาศงานว่าง ฟรี ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย?  
 
 

   

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional)
ชื่ออาชีพ
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย Security Officer ; Guard
รหัสอาชีพ
  5-89.40 (TSCO) 9152 (ISCO)
นิยามอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าอยู่ยามให้กับองค์กร สถานประกอบกิจการ อาคารธุรกิจ ห้างร้าน และหมู่บ้าน เพื่อกันการเข้ามาโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการโจรกรรมเพื่อป้องกันอัคคีภัย จดบันทึกประจำวัน และประสานงานความเรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย
ลักษณะของงานที่ทำ
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำวันโดยการตรวจยาม เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจต่างๆ ทุกชั่วโมง
2. ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว่าจ้าง ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน และอาจตรวจดูบุคคลเข้า/ออกได้จากจอภาพโทรทัศน์วงจรปิด
3. ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น หรือวินาศกรรม อัคคีภัย
4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ เช่น หัวหน้ายาม ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อเข้ามาทำการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย
5. ตรวจดู ประตูอาคาร หน้าต่าง รั้วให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย ความผิดปกติต่างๆ เช่น ท่อน้ำแตก เพลิงไหม้
6. อาจปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น เปิดอาคารทำงานในช่วงเช้า และปิดในช่วงงานเลิก
7. ถ้าเป็นสถานที่ราชการสำคัญ บริษัทบางแห่ง หรือศูนย์การค้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจต้องดูแลรถยนต์ที่เข้ามาจอดของผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า และแลกเปลี่ยนบัตรสำหรับ ผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ
สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับต้น อาจได้ค่าจ้างเป็นรายวัน ตั้งแต่วันละประมาณ 180 ถึง 217 บาทต่อวัน หรือประมาณเดือนละ 5,400-5,500 บาทโดยปฏิบัติงาน 8-9 ชั่วโมงต่อวัน มีการทำงานเป็นกะสัปดาห์ละ 6 วัน มีสวัสดิการ และประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
ผู้ว่าจ้างในการทำงานจะมีทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทดูแลรักษาความปลอดภัยและองค์กรธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกันไปถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานกับบริษัทห้างร้าน หรือองค์กรจะทำงาน วันละ 8-9 ชั่วโมง มีค่าล่วงเวลา โบนัส และผลประโยน์อย่างอื่นเหมือนกับพนักงานทั่วไป
สภาพการทำงาน
  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปจะปฏิบัติงานในหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้อาจต้องเปลี่ยนผลัดหรือกะการทำงานกัน อาจได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตอนกลางวัน หรือกลางคืนโดยปฏิบัติงานในป้อมยามรักษาการณ์ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าประตูอาคาร หน้าลิฟท์ และอาจทำหน้าที่ประจำแต่ละชั้น ในอาคาร หรืออาจต้องใช้รถหรือยานพาหนะในการออกจุดตรวจ แต่ละจุด เช่น บริเวณโรงงานขนาดใหญ่ และอาจใช้การประสานงานกันด้วยวิทยุสื่อสาร หรือโทรศัพท์ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริเวณพื้นที่ และขนาดขององค์กรผู้ว่าจ้าง หรือธุรกิจขององค์กร หรือผู้ประกอบกิจการที่ต้องการความเข้มงวดในการตรวจตราผู้เข้าออกอย่างใกล้ชิด
สถานที่ทำงานอาจเป็นอาคารธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้าน หมู่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ จะมีระดับความเสี่ยงในการทำงานตลอดเวลาการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการรักษาหน้าที่ในช่วงเวลากลางคืนส่วนอาวุธที่สามารถใช้ประจำกายได้ เช่น ไม้กระบอง และกุญแจมือ ในกรณีที่มีมีดอาจใช้สำหรับผู้ทีปฏิบัติงานในโรงงาน หรือสถานประกอบกิจการที่ไกล และปลอดผู้คน
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต่ำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปรับผู้ที่จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารถือสัญชาติไทยฯ
3. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160-165 เซนติเมตร อายุระหว่าง 23-40 ปี
4. มีระเบียบวินัยดี ร่างกายแข็งแรง มีความอดทน
5. ช่างสังเกต มีไหวพริบ และปฏิภาณดี
6. มีความซื่อสัตย์
หลังจากผ่านการรับสมัครแล้วทางบริษัทจะฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงงานให้เข้าใจในหน้าที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานประกอบกิจการประมาณ3-5 วัน เช่น ในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ ศิลปะการป้องกันตัว การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฯลฯ

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อม :
โดยการฝึกฝนร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนเวลาการนอนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อเข้าทำงานในเวลากลางคืนได้ตลอดเวลา ตลอดจนฝึกฝน กฏระเบียบและวินัยในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการทหาร หรือตำรวจ
โอกาสในการมีงานทำ
  ปัจจุบันมีการแข่งขันการเปิดบริษัทรักษาความปลอดภัยกันมาก ทำให้มีการแข่งขัน การตัดราคา การบริการเพื่อเสนอให้สถานประกอบกิจการได้พิจารณา อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยทำให้อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้รับการว่าจ้างน้อยลง อนึ่งผู้จบการศึกษาสูงอย่างเช่น ประโยควิชาชีพ และประโยควิชาชีพชั้นสูง จนถึงนักศึกษาที่มีความขยัน และต้องการหารายได้พิเศษเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาก็ได้หันมาสมัครงานปฏิบัติอาชีพนี้กันพอสมควรโดยทำงานในลักษณะงานบางเวลา
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะได้รับเลื่อน จากรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เป็นรองหัวหน้าชุด และเป็นหัวหน้าชุด ตามลำดับ
ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่เพื่อความก้าวหน้า อาจได้รับ ข้อเสนอจากองค์กรอื่นไปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบพนักงานประจำให้กับบริษัทห้างร้านที่มี สวัสดิการ และสิทธิพิเศษเหมือนกับพนักงานประจำทั่วไป ซึ่งดีกว่าบริษัทบริการรักษาความปลอดภัย และอาจได้ค่าตอบแทนเดือนละประมาณตั้งแต่ 7,000-12,000 บาท ไม่รวมโบนัส
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เมื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรืออบรม อาจเปลี่ยนสายอาชีพเป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ ส่งเอกสาร หรือรับเช็ค หรือประกอบอาชีพอื่นตามที่ได้รับการอบรม เช่น ช่างฝีมือต่างๆ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ ทั่วไป กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

   

กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจังไม่คิดฝัน นิยมความจริง (Realistic) อาทิเช่น ช่างฟิต วิศวกรโยธา ฯลฯ
กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบที่ต้องการใช้เชาว์ปัญญา (Investigative) อาทิเช่น เภสัชกร นักวิเคราะห์การตลาด ฯลฯ
กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (Artistic) อาทิเช่น ผู้สื่อข่าว ภูมิสถาปนิก ฯลฯ
กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบที่ชอบสมาคมสังคมกับบุคคลอื่น (Social) อาทิเช่น ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ฯลฯ
กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising) อาทิเช่น ทนายความ พนักงานขาย ฯลฯ
กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (Conventional) อาทิเช่น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เลขานุการ ฯลฯ

ข้อมูลจาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com