เงื่อนไขข้อตกลงและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก (คนหางาน)
  เงื่อนไขข้อตกลง
  การเพิ่มข้อมูลใบสมัครงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งปัจจุบัน และอานาคต
  ข้อมูลใบสมัครงานสามารถ เปิดเผย/หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจ้าของข้อมูลใบสมัครงานนั้นๆ
  ข้อมูลใบสมัครงานจะถูกลบอัตโนมัติเมื่อมีระยะเวลาครบ 1 ปี นับจากการเข้าระบบครั้งสุดท้าย
  โปรดกรอกข้อมูลต่างๆ ที่เป็นความจริงเท่านั้น หากพบเจอหรือมีการแจ้งว่าข้อมูลใบสมัครงานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  หากเกิดการฟ้องร้อง ไม่พึงพอใจ หรือเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ อันเนื่องมาจากข้อมูล (ข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว) ที่สมาชิกเป็นผู้เพิ่มข้อมูล ทางทีมงาน jobsawasdee.com ไม่ขอรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  สิทธิประโยชน์
  สมาชิกสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลใบสมัครงานได้เอง
  สมาชิกสามารถ สมัครงาน online ตามตำแหน่งงานที่ต้องการได้ตลอด 24 ชม.
  สมาชิกสามารถ แก้ไขข้อมูลใบสมัครงานเพื่อ update ข้อมูลต่างๆ ได้เองตลอด 24 ชม.
  สมาชิกสามารถ เรียกดูประวัติการสมัครงาน online ได้จาก แฟ้มประวัติการสมัครงาน
  สมาชิกสามารถ เรียกดูตำแหน่งงานที่สนใจ ได้จาก แฟ้มตำแหน่งงานที่เลือก

ยอมรับตามเงื่อนไขดังกล่าว