เงื่อนไขข้อตกลงและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก (บริษัทสมาชิก)
   
   
  เงื่อนไขข้อตกลง
  สมาชิก 1 บริษัทสามารถมีได้ 1 account เท่านั้น ดังนั้นก่อนการสมัครสมาชิกโปรดแน่ใจว่า บริษัทของท่านยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน
  โปรดกรอกข้อมูลบริษัทให้ครบถ้วนและเป็นความจริงเท่านั้น หากพบเจอหรือมีการแจ้งว่าข้อมูลบริษัทดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ห้ามประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อทำงานที่ ผิดกฎหมาย ผิดศิลธรรม หรือ งานที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ยอมรับ หากพบเห็นจะดำเนินการยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยทันที
  ห้ามประกาศข้อความอื่นใดที่ไม่ใช่ตำแหน่งงานว่าง หากพบเห็นข้อความดังกล่าวจะถูกลบทิ้ง และอาจมีการพิจารณายกเลิกการเป็นบริษัทสมาชิก
  หากเกิดการฟ้องร้อง ไม่พึงพอใจ หรือเกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ อันเนื่องมาจากข้อมูล (ข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว) ที่สมาชิกเป็นผู้เพิ่มข้อมูล ทางทีมงาน jobsawasdee.com ไม่ขอรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   
  ** หมายเหตุ **
  เว็บไซต์ของเรา งดรับ บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ MLM ธุรกิจเครือข่าย ประกันชีวิต ประกันภัย บัตรเครดิต // หรือ // บริษัทที่ประกาศตำแหน่งงานเดิมซ้ำๆ


ยอมรับตามเงื่อนไขดังกล่าว