ค้นหาจาก


    Graphic Desing
    ช่างแพทเทริน์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนศรีพฤฒา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ก.ค. 60
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านคร๔
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนสังขะ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ก.ค. 60
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ก.ค. 60
    ธุรการ
    ให้ข้อมูลกับลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ18 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ก.ค. 60
    งานเฝ้าไข้
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ก.ค. 60
    ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนจอมทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดปราจีนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นาฏศิลป์และศิลปการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี International business management มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต Wichai Wittaya Bilingual School
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ - ภาษา โรงเรียนคำเตยวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    พนักงานช่าง
    พนักงาน
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    รปภ
    คนสวน
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านกาลอ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    ขาย
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการจัดการ ม.ศรีปทุม
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 60
    รับงานpart time หลังเลิกงาน
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร โนนสะอาดพิทยาสรรค์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร โคกกลางหนองแวงใหญ่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 60
    ธุรการ
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 60
    ผู้ช่วย
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนจ่าน่าร้อง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 60
    พนักงานขาย
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส ฮอดพิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ค. 60
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ค. 60
    เลขานุกาาร
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 60
    หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนบ้านดอนงัว
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 60
    ปฎิงานใน lab หรือ ห้องปฎิบัติการ
    งานด้านการเกษตรทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อารักขาพืช เอกโรคพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์