jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ขับรถ
 bell man
ประสบการณ์   18 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 41 ปี จังหวัด พังงา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การโรงแรม โรงเรียนภูเห็ตเทคโนโลยี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ต.ค. 57
 Trade Marketing
 AE
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชนอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ต.ค. 57
 ควบคุมคุณภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ต.ค. 57
 ผู้จัดการหมู่บ้าน
 ผู้จัดการอาคาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวทยาลงกรณ์
ปวส. การจัดการทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ต.ค. 57
 พนักงานขายหน้าร้าน,แคชเชียร์
 พนักงานขายหน้าร้าน,แคชเชียร์
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ธุรกิจค้าปลีก ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ ร.ร.มัธยมวัดบึงทองหลาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ต.ค. 57
 ครูปฐมวัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาจีน โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ต.ค. 57
 พนักงานต้อนรับ,พนักงานสำรองห้องพัก
 พนักงานจองห้องพัก-จองตั๋ว
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด มหาสารคาม
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ต.ค. 57
 ธุรการประสานงาน
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ต.ค. 57
 ผู้ช่วย
 ผู้ช่วย
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ต.ค. 57
 งานประจำ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด สุรินทร์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา พื้นฐานทั่วไป กศน
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร บ้านถนน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ต.ค. 57
 ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง
 MAINTANANCE
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป เทคนิคพณิชยการสันตพล
ปวส.
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ต.ค. 57
 เจ้าหน้าที่การตลาด
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด พัทลุง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ต.ค. 57
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ต.ค. 57
 พนักงานขาย พรักงานรับโทรศัพ ผู้ช่วยแพทย์ คอมพิวเตอร์ ต้อนรับ และอื่นๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - การศึกษานอกระบบเขตราชเทวี กรุงเทพ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ต.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 Receiving Officer
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เพชรบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธุรกิจโรงแรมและที่พัก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอรุณประดิษฐ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ต.ค. 57
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 57
 Producer, Co-producer
 ช่างภาพ นิตยสาร ทั่วไป
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ ศิลปะการถ่ายภาพ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ญี่ปุ่น โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 57
 ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด สงขลา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 57
 อะไรก็ได้ไม่เกี่ยงงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไม่มี โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ต.ค. 57
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวน โรงเรียนบัวขาว
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ต.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com