jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 บัญชี/การเงิน
 ครูผู้ช่วย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ค. 58
 ธุรการ/ประสานงาน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ค. 58
 งานแปล เขียนหนังสือ
 พนักงานบริการลูกค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา (จีน) โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 58
 sa
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ฯ-คณิต โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ค. 58
 ต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป ป่าตาลบ้านธิพิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 58
 พนักงานบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 58
 พนักงานขาย
 บริการ
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพล
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 58
 เขียนแบบ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.ค. 58
 อาหาร-เครื่องดื่ม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   7,001 - 8,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-จีน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 58
 พนักงานต้อนรับ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 39 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - กศน.แม่ริม
ปวส.
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 58
 มัคคุเทศก์
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ญี่ปุ่น โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ก.ค. 58
 ผู้ช่วย
 พนักงานเสิร์ฟ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา หารท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ก.ค. 58
 ครูธุรการ
 คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ม.วไลยอลงกรณ์ฯ จ.ปทุมธานี
ปวส. การเงิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วข.วาสุกรี จ.อยุธยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ก.ค. 58
 แพทย์แผนไทย
 ควบคุมการผลิตสุมนไพรในโรงงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสองเเคววิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ก.ค. 58
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาจีน South china university of teachnology
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ก.ค. 58
 บริการลูกค้า
 งานสำนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สันป่าตองวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ก.ค. 58
 เจ้าหน้าที่/นักวิชาการเกษตร
 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชศาสตร์(พืชผัก) มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนไหล่หินวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ก.ค. 58
 Barista cafe
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ก.ค. 58
 กุ๊ก/ผู้ช่วย
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ศิลป/คำนวณ ก ศ น
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ค. 58
 ครูผู้สอน
 ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ค. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com