jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 กล้องวงจรปิด,คอมพิวเตอร์,facility
 งานไฟฟ้าทั่วไป
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิตศาสตร์ เมืองปานวิทยา
ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยเทคนิคลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 สาธารณสุข
 นิติกร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์และนิติศาสตร์ (คู่ขนาน) มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา - แม่สรวยวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 32 ปี จังหวัด สมุทรสาคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคพิชญบัณฑิต
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 ประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหามกุฏราชวิทยาลัย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนทวารวดี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 พนักงาน GIS
 พนักงานเขียนแบบ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 เจ้าหน้าที่บุคคล/สวัสดิการ
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 60
 พนักงานเสิร์ฟ
 แคชเชียร์
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัด สุรินทร์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 60
 สถาปนิก
 เขียนแบบ
ประสบการณ์   22 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 40 ปี จังหวัด สงขลา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 60
 ธุรการ
 คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไทย-สังคม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 60
 นักวิชาการสาธารณสุข
 เจ้าหน้าที่ประจำคลินิก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต รร.น้ำริดวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 พนักงานทั่วไป
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 บัญชี-การเงิน
 เลขานุการ
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 นิติกร
ประสบการณ์   27 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ ชาย อายุ 50 ปี จังหวัด อุดรธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 ธุรการ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 พนักงานขับรถ
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 60
 ควบคุมคุณภาพ
 ประกันคุณภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศสาตร์เทคโนโลยีการอาหาร มหาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ - วิทย์คณิต โรงเรียนวังเหนือวืทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 60
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 เจ้าหน้าการตลาด
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ ร.ร.ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 60
 นักแปลอิสระ
 แปลภาษา
ประสบการณ์   36 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 59 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ฝรั่งเศส โรงเรียน สาธิตปทุมวัน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 ครู
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครพนม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 16 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ศิลป์ คำนวณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com