jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 พนักงานขับรถบรรทุกพ่วง/หัวลาก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 27 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เถินเทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 59
 คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
 บัญชี
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ โรงเรียนวัดอมรินทราราม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 59
 ครูนาฏศิลป์ ครูประจำชัน ประถมและอนุบาล งานเอกสารต่างๆ
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 34 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา นาฏศิลป์ วิทยาลัยนฏศิลป์นครศรีธรรมราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 59
 ครูวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ร้อยเอ็ด
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย-คณิต โรงเรียนร่องคำ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 59
 พนักงานขาย
 แม่ครัว
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ชัยนาท
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหันคาพิทยาคม
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 59
 ขับรถ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - ฝางชนูปถัมภ์
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - ร.ร.ชุมชนบ้านคาย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 59
 พนักงานขับรถส่งของ6ล้อ,10ล้อ
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่าง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา กศน.จังหวัดเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 59
 ครูสอนพิเศษภาษาจีน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 59
 นักศึกฝึกงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 ครูพี่เลี้ยง
 ธุรการ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด พัทลุง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 เลขานุการ
 บริการลูกค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ - ทั่วไป โรงเรียนพานพิทยาคม จ.เชียงราย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 Tutor
 Receptionist
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 วิศวกรโรงงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 พนักงานบัญชี
 พนักงานธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 เจ้าหน้าธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต สระหลวงพิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 59
 ช่างซ่อมบำรุง
 ช่างประจำเครื่อง
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากพลัง วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.ค. 59
 ธุรการทั่วไป
 พนักงานขาย แคชเชียร์
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บริหารทั่วไป กศน.สันทรายเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 59
 ครู
 เลขานุการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 59
 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 59
 ครูสอนศิลปะ ปั้นดิน
 จัดดิสเพลย์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เซรามิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.ค. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com