jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 พริตตี้
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาขาวิชาโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ ภาษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ธ.ค. 57
 เสมียน/ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 36 ปี จังหวัด สมุทรสาคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา พณิชยกรรม ร.ร พณิชยการสุโขทัย
ปวช./มัธยมศึกษา ร.ร วัดนวลนรดิศ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ธ.ค. 57
 Web Developer
 กราฟฟิคดีไซน์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ธ.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 ธุรการ. ประสานงาน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.จำปาโมงวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ธ.ค. 57
 อสังหาริมทรัพย์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การขาย สยามบริหารธุรกิจ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ธ.ค. 57
 ขับรถ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ สังคม พินิตประสาธน์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ธ.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ธ.ค. 57
 เจ้าหน้าที่บุคคล
 ลูกค้าสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด ตราด
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ธ.ค. 57
 พนักงานการเงิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ธ.ค. 57
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ธ.ค. 57
 แคชเชียร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด สุรินทร์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ม.3 โรงเรียนบ้านโสน
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ธ.ค. 57
 โรงแรม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ธ.ค. 57
 พนักงานขาย
 นิติกร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ร้อยเอ็ด
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยฯ-คณิต โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ธ.ค. 57
 ช่าง
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ติดตั้งไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์- คณิต โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ธ.ค. 57
 การ์ดคุมสถานบันเทิง
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา วัดสุทธิวราราม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ธ.ค. 57
 นักวิชาการเกษตร
 เจ้าหน้าที่เกษตร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ธ.ค. 57
 พนักงานนวด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 35 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ธ.ค. 57
 บุคคล
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด นครสวรรค์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ธ.ค. 57
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเงิน มหาววิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ธ.ค. 57
 พนักงานนขับรถ
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   19 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - กศนนครราชสีมา
ปวช./มัธยมศึกษา - ม.3
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ธ.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com