jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ-ประสานงาน
 บริการลูกค้า
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 31 ปี จังหวัด สิงห์บุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.อินทร์บุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 57
 โฟร์แมน
 โฟร์แมน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. โยธา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 57
 ขับรถส่งเอกสาร
 งานรับส่งของ
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปะ-สังคม โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
ปวช./มัธยมศึกษา ไทย-สังคม โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 57
 รูมเมด
 ผู้ช่วยกุ๊ก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั้วไป โรงเรียนสบเปิงวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 57
 แคชเชียร์
 พนักงานหน้าร้าน
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีศึกษาอุตรดิตถ์
ปวช./มัธยมศึกษา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 พ.ย. 57
 นักวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด กำแพงเพชร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 นักวิจัย
 เลขานุการ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาตร์ โรงเรียนสา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 พืชไร่
 พืชสวน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ชัยภูมิ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 เทรนเนอร์
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 ขับรถ
ประสบการณ์   11 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 42 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนหนองรีวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 ติดต่อประสานงานต่างประเทศ
 เลขานุการ , ประสานงาน
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
ปวช./มัธยมศึกษา - Fairfax High School, Los Angeles, California
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 พ.ย. 57
 ลูกน้องนายช่าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามร้อยยอด
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 พ.ย. 57
 ขายของเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์
 อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เด็กเสริฟ์
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป วัดโพธินิมิตร
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 พ.ย. 57
 มัคคุเทศก์
 บรรณารักษ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 พ.ย. 57
 พนักงานบัญชี
 พนักงานการเงิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ภาคพายัพ
ปริญญาตรี อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 พ.ย. 57
 พนักงานประจำบริษัท
 พนักงานประจำบู๊ท
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด สงขลา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ สงขลา
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนแจ้งวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 พ.ย. 57
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็ก ศรีวัฒนา
ปวช./มัธยมศึกษา สรรพาวุธวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 พ.ย. 57
 พนักงาน
ประสบการณ์   10 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - รร.สันติสุขพิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 พ.ย. 57
 เจ้าหน้าที่
 เจ้าหน้าที่
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 พ.ย. 57
 ได้ทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย
 เคยเป็นQA-QCมาก่อน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - รร. วัดบ่อเงิน
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 พ.ย. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com