jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ขับรถบรรทุกส่งสินค้า
 ขับรถส่งสินค้า
ประสบการณ์   11 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป-คณิต รร. ผาเมืองวิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ธ.ค. 59
 ธุรการ
 คีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ปวช./มัธยมศึกษา โรงวัดอรัญญาราม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  4 ธ.ค. 59
 พนักงานต้อนรับ
 ผู้ช่วยกุีก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ วัฒนธรรมการท่องเที่ยว มหาวิยาลัย รามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 ธ.ค. 59
 สอน แปล ล่าม pr
 ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด นราธิวาส
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย เกษมบัญฑิต
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวน ดารุสสาลาม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 ธ.ค. 59
 พนักงานต้อนรับ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยา(จิตวิทยาองค์การ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนราษฏร์ปรีชาวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 ธ.ค. 59
 งานฝ่ายตรวจสอบสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ธ.ค. 59
 งานประจำ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา บ้านสทเด็จเจ้าพระยา
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 พ.ย. 59
 ขับรถบรรทุกส่งของ
 ขับรถหกล้อ
ประสบการณ์   11 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 49 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนบา้นวาวีม.1ต.วายร้าย.แม่สายใจ.เชียงราย
โปรดเลือก - -
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 พ.ย. 59
 ล่าม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพายัพ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ย. 59
 ได้ทุกตำแหน่ง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์-คำนวณ รร.เวียงนครวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ย. 59
 เลขานุการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ปวช./มัธยมศึกษา เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 59
 HR
 Cro Producer
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 59
 ขับรถกระบะส่งของครับ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด สุรินทร์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 59
 กุ๊ก
ประสบการณ์   23 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 กศน. อ.เมือง
ปวช./มัธยมศึกษา ม.3 นวมินทร์ พายัพ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 59
 ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 พนักงงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปศาสตร์คณิตอังกฤษ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ย. 59
 ครูสังคมศึกษา
 เลขานุการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ย. 59
 เทรนเนอ์
 ครู
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ชัยนาท
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พลศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโทโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ย. 59
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 59
 วิศวกร
 ช่างซ่อมบำรุง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 59
 ธุรการ
 ลูกค้าสัมพันธ์
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ย. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com