jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ขับรถ
 ขับรถ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา โลหะการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ปวช./มัธยมศึกษา โลหะการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 QC
 ธุรการ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ลพบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา ยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 เจ้สหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 แมสเซ็นเจอร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาไทย วัดสังฆราชา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 ขับรถ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 35 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างกลโรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยา-คณิต โรงเรียนประทาย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 เสมียน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป ร.รศึกษานารี
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป ร.รวัดประยูรวงศ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 ครูปฐมวัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวีย มหาวิทยาลียราชภัฏลำปาง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 ออกแบบ
 ออกแบบ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม ราชภัชเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา สถาปัตยกรรม พานิชยการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ก.พ. 59
 ครูสอนภาษาจีน
 ล่ามภาษาจีน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 ผู้ช่วยกุ๊ก
 พนักงานเสริฟ
ประสบการณ์   15 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 38 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนนันทนศึกษา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 ช่างไฟ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด สิงห์บุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 08.30-17.30
 09.00-06.00
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิมเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กรกอนุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 ธุรการ
 ธุรการบุคคล
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด สิงห์บุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ราชภัฎเทพสตรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 พนักงานต้อนรับ ,รับโทรศัพท์,อื่นๆ
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ศิลปะ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 บัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพาณิชยการลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 จัดซื้อ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวะ เชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 ธุรการ
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด นครสวรรค์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ก.พ. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com