ค้นหาจาก
    พนักงานนวด
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    Front
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ม.พะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-สังคม รร.แม่จันวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    N/A
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ธุรการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวช./มัธยมศึกษา แฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    พนักงาน
    ช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    ฝ่ายบุคคล
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจค้าปลีก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 พ.ค. 61
    HR
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 61
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปวช./มัธยมศึกษา ไทย-สังคม วิสุทธิกษัตรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 61
    บาร์ลิสต้า
    เสริฟ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 61
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนยางรากวิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 61
    การเงิน
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 61
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารการจัดการ วิทยาลัยทองสุข
  ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 61
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    เจ้าหน้าที่การตลาด
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การจัดการบริหารธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ/จีน สุโขทัยวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 61
    ฝ่ายบุคล
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านไผ่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 61
    ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวสลัด)
    เสริฟ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 61
    วิศวกรไฟฟ้า
    ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ติดตั้งระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 61
    หัวหน้า
    สอนกระบวนการผลิต
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 61
    นักวิชาการสาธารณสุข
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 61
    พนักงานขับรถ
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน.บางกล่ำ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนสิริวัณวรี2
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 61
    งานวิศวกรรมควบคุมงาน
    ฝ่ายจัดหาและจัดซื้อ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์