jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ฝ่ายผลิต
 QA/QC
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 59
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
 เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 59
 ขายของ
 พนักงานเสริฟ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รวมวิชา รร.บ้านบ่อหลวง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มิ.ย. 59
 นักเกษตร
 ผู้ช่วย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชศาสตร์(พืชผัก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเถินวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 59
 มาก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สมุทรสงคราม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต ถาวรานุกูล
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 59
 ครู/บุคลากรทางการศึกษา
 ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 41 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บ.ธ.บ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยกานอาชีพป่าซาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 59
 พนักงานประจำ
 จัดเรียงสินค้า
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษา_สังคม รี.ถิ่นโอภาสวิทยา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - รี.ถิ่นโอภาสวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 มิ.ย. 59
 งานเกี่ยวกับผ้า/งานฝีมือ
 ผู้ช่วยวิทยากร
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 59
 พนักงานขับรถ
 พนักงานผลิต
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์ โรงเรียน ทาขุมเงินวิทยาคาร
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 59
 ฝ่ายบุคคล
 ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด พิจิตร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 59
 การ์ดคุมผับ
 ขับรถส่งเอกสาร/ส่งของช่วงเย็น-กลางคืน
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนวัดสังเวช
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนวัดสังเวช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 มิ.ย. 59
 ครูประจำชั้นอนุบาล
 งานเอกสาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรรค์
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรีียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 มิ.ย. 59
 Barista
 ครัว
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด สกลนคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การโรงแรมและภัตตาคาร มหาลัยนครพนม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 มิ.ย. 59
 พนักงานบริการ
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา เทคโนโลยีศิลปกรรม โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 มิ.ย. 59
 IT Engineer
 System Engineer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วืทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 งานด้านการเกษตร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวังทองพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 วิศวกร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 วิศวกรโรงงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 ประชาสัมพันธ์
 ประสานงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 มิ.ย. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com