ค้นหาจาก
    บุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ฐานเทคโนโลยี
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีเอเชีย บริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ย. 60
    ขับรถ
    ทำอาหาร
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรัยนวัดสำโรงเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ย. 60
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ย. 60
    พนักงานยกกระเป๋า Bell boy
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม โรงเรียนระโนดวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ย. 60
    พยาบาลวิชาชีพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 60
    วิศวกรหน้างาน
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ เขลางค์นครลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ย. 60
    พนักงานบัญชี
    เช็คสต๊อก
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี สถาบันการอาชีวภาคเหนือ2
  ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ย. 60
    เซล
    ไกด์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่อ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2
  ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ย. 60
    วิศวกรสิ่งแวดล้อม
    วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รัตนาเอื้อวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ย. 60
    พนักงงานขายคอนโด บ้านจัดสรรค์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
    เขียนแบบsketchup
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ย. 60
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    เด็กฝึกงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต วชัรวิทย์ฝ่ายมัธยม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ย. 60
    เซล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ย. 60
    ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    พนักงานฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ย. 60
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่แตง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ย. 60
    ฝ่ายขายส่งออกต่างประเทศ
    Export Sale
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี International English/Buddhism Mahaculalalongkornrajavidyalaya University
  ปริญญาตรี Business Administration National Management University
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ย. 60
    QA&QC
    R&D
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ย. 60
    พนักงานลงข้อมูลชั่วคราว
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ย. 60
    Customer Service
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ย. 60
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดมหาสารคาม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนบรบือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ย. 60
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครสวรรค์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ย. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์