jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ
 Call center
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ คณิต โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ก.ย. 57
 วิศวกรโยธา
 วิศวกรโครงการ
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 32 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. สถาปัตยกรรม โรงเรียนนครปฐมเทคโนโลยี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.ย. 57
 ธุรการ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.ย. 57
 ธุรการต่างๆ
 คียข้อมูล
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-สังคม การศึกษานอกสถานที่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ส.ค. 57
 ช่างภาพ
 ออกแบบ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ส.ค. 57
 Production Engineer
 Production New Model
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี Mechanical Engineering Rajamangala University of Technology Thanyaburi
ปวช./มัธยมศึกษา Auto Mechanical Suphanburi Technical College
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ส.ค. 57
 พนักงานเสิร์ฟ
 แคชเชียร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลียีเชียงใหม่
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ส.ค. 57
 Co-producer
 ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคาระห์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ส.ค. 57
 ผู้ช่วยธุรการ, ฝ่ายผลิต
 ธุรการ ,QA ,ฝ่ายผลิต
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี เทคโนโลยีศรีราชา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ส.ค. 57
 ครูผู้ช่วย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ร้อยเอ็ด
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสยาม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ส.ค. 57
 งาน pare time
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ส.ค. 57
 พนักงานบัญชี
 พนักงานบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปวส. การบัยชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 57
 ครูศิลปะ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 57
 ธุรการอพาร์ทเม้นท์
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 39 ปี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปวส. คอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 57
 เกี่ยวกับศิลปะ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวช./มัธยมศึกษา วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเสาวภา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 57
 พนักงานขาย บริการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด โรงเรียนพาณิชยการลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด โรงเรียนพาณิชยการลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 57
 sale engineer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคามรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ ราชมงคล วิทยาเขตศาลายา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 57
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (โยธิน์2)
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 57
 งานส่งเอกสารแถวบางนางบางพลี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไทย สังคม สิริรัตนาธร
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 57
 ช่าง
 ช่าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด หนองคาย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เครื่องกล โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com