jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 นักกายภาพบำบัด
 นักกายภาพบำบัด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 59
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ โรงเรียนวัดหนองแขม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 59
 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 59
 ขับรถ
ประสบการณ์   15 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 31 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดไทร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 59
 Aear manager
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โยธิบำรุง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 59
 เลขานุการ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
ปริญญาตรี ศิลป์-จีน โรงเรียนตากพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 59
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เพชรบูรณ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 59
 นักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาเอก  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาเอก เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 ผู้ช่วยกุ๊ก
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
ปวช./มัธยมศึกษา เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 ส่งเสริมการตลาด
 ตรวจสอบผลผลิต
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เกษตรเคมี มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเเม่ปะวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 กฎหมาย
 ตรวจสอบพนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 พนักงานคีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ เทคโนชัยนาท เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
ปวช./มัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 37 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด เทคนิคบริหารธรุกิจกรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 หัวหน้า
 โรงแรม
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการ/การโรงแรม Swinburne University of Technology
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป Glen Eira Secondary College
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 59
 ครูสอนมัธยมโรงเรียนเอกชน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 59
 เจ้าหน้าที่การรตลาด
 ฝ่ายติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปริญญาตรี วิทย์-คณิต โรงเียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 59
 นักวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ส.ค. 59
 ธุรการบุคคล
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนครราชสีมา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ส.ค. 59
 ฝ่ายผลิต/ทั่วไป
 ฝ่ายผลิต/ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร หนองถ่มวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ส.ค. 59
 กายภาพบำบัด
 กายภาพบำบัด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ส.ค. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com