jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 Luandry, help cooker
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด พณิชยการเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด ศรีธณาพณิชยการและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  7 ต.ค. 58
 เจ้าหน้าที่เกษตร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ศศ.เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ต.ค. 58
 ธุรการ/บริการลูกค้า
 การตลาด/ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. บริหารธุรกิจ/การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา เลขานุการ(ทวิภาคี) วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 ต.ค. 58
 ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ต.ค. 58
 งานด้านธุรการ ระสานงานทั่วไป
 ดูแลประสานงานกับลูกค้า
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การ่บัญชี โรงเนียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 ต.ค. 58
 นิติกร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 ต.ค. 58
 ธุรการออฟฟิส
 พนักงานป้อนข้อมูล
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-สังคม โรงเรียนแม่สันวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ต.ค. 58
 พนักงงานต้อนรับ รับโทรศัพท์
 บาร์ริสต้า
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 ต.ค. 58
 วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 วิศวกรสิ่งแลดล้อม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต บุญวาทย์วิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ต.ค. 58
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ต.ค. 58
 qc.
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ก.ย. 58
 งานบริการ
 งานธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ปวช./มัธยมศึกษา สมุทรปราการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ก.ย. 58
 ป้อนข้อมูล จัดเรียงเอกสาร
 ตรวจเช็คสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 2558 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ก.ย. 58
 ขับรถ
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 47 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คณิต โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ก.ย. 58
 ช่างแอร์
 ผู้ช่วยกุ๊ก
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ก.ย. 58
 ครู
 มัคคุเทศน์
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิล์ป-ฝรั่งเศส โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.ย. 58
 ลูกค้าสัมพันธ์,ป้อนข้อมูล,อื่นๆ
 เสมียนทนาย งานด้านกฎหมายอื่นๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กฎหมายแพ่ง มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา ตอมพิวเตอร์-ธุรกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.ย. 58
 ควบคุมคุณภาพ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ยโสธร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ย. 58
 ครูสังคม
 Hr
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดเลือก อังกฤษ -คณิตศาสตร์ ดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ย. 58
 ธุรการ
 บุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ปวส. อังกฤษ-จีน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ย. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com