jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 พนักงานต้อนรับ
 พนักงานบรการลูกค้า
ประสบการณ์   10 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารคอมพิวเตอรืธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ส.ค. 58
 บุคคลฝึกอบรม
 ครูแนะเเนว
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ส.ค. 58
 งานด้านเอกสารต่างๆ
 เกี่ยวการทำเอกสารต่างๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปริญญาตรี คอมพิวเตอธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ส.ค. 58
 ออกแบบเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์
 กองบรรณาธิการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี คณะการสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 ส.ค. 58
 logistic
 จองตั๋ว
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ส.ค. 58
 ครูผู้ช่วย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หอการค้าไทย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ส.ค. 58
 บริการลูกค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ส.ค. 58
 QA,QC
 ล้างจาน
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต กศน
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต กศน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ส.ค. 58
 บัญชี การเงิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ส.ค. 58
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 58
 -
 -
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวชิรวิทย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 58
 เจ้าที่บุคคล
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยาองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาไทย-สังคม โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 58
 พนักงานต้อนรับ
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ส.ค. 58
 QA/QC
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 58
 เสิร์ฟ
 GSA
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 58
 งานธุรการ เอกสารทั่วไป
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ส.ค. 58
 Reception
 Reception
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   5,001 - 6,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลล้านนา
ปวส. ภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 58
 การ์ดคุมผับ
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัธ ร.ร.บ้านธาตุน้อย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 58
 นักวิชาการเกษตร
 นักปรับปรุงพันธุ์พืช
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ลพบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 58
 ครู
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ส.ค. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com