ค้นหาจาก
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มี.ค. 61
    IT support
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มี.ค. 61
    ผู้ช่วยสัตวแพทย์
    นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มี.ค. 61
    เจ้าหน้าที่แพ็คสินค้า
    พนักงานแพ็คสินค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มี.ค. 61
    -
    บรรจุแพ็คสินค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มี.ค. 61
    ขับรถ ส่งเอดสาร
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ สารพัดช่างเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มี.ค. 61
    ครูสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
    สนับสนุน ช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนเมืองเชลียง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มี.ค. 61
    โฟร์แมนสนาม
    โฟร์แมนสนาม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ก่อสร้าง เทคโนโลยี ปิ่นมฌฑล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มี.ค. 61
    วิศวกรพลังงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปริญญาตรี พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 61
    สามารถลงได้ทุกตำแหน่งงานตามความเหมาะสม
    สามารถลงได้ทุกตำแหน่งงานตามความเหมาะสม
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 61
    พนักงานธุรการ ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 61
    ธุรการ ประสานงาน
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์บริหารธุรกิจ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 61
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 61
    ช่างยนต์
    ขับรถยนต์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ เทคโนโลยีกรุงเทพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 61
    interpreter
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี Arts, Business in English Assumption University
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา Kanvhanapisek
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 61
    ขับรถ
    ปริ้นงานถ่ายเอกสาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มี.ค. 61
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มี.ค. 61
    งานเกี่ยวกับเอกสาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
  ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มี.ค. 61
    ธุรการ
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มี.ค. 61
    CallCenter
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา -จีน ฤทธิวยะวรรณาลัย2
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มี.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์