jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ
 ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการสยาม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ต.ค. 57
 งานเอกสาร
 เลขานุการ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนเพชรวิทย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 57
 Receiving officer
 ธุรการ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ปวช./มัธยมศึกษา - กศน.
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 57
 พนักงานขายหน้าร้าน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต การศึกษานอกระบบอำเภอ ศรีบุญรือง
ปวช./มัธยมศึกษา ร.ร บ้านห้วยอวกจอมทองนาฝาย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 57
 บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชุมพวงศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - -
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 57
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 57
 คลังสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 57
 หัวหน้างานฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด บุรีรัมย์
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.บูรพา
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 57
 วางแผนการผลิต
 ช่างเทคนิค
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ โรงเรียนพุทไธสง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 57
 การ์ดคุมผับ
 คุมผับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 57
 ผู้ช่วย
 ไกค์
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา อักฤษ-สังคม สามัคคีวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 57
 ผู้ช่วยสัตวบาล
 นักวิชาการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ต.ค. 57
 Superviser/ roommaid
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 39 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา มาตรฐาน โรงรียนไชยปราการ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มาตรฐาน โรงเรียนวัดบ้านท่า
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ต.ค. 57
 บรรจุสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โ้-แพร่
ปวช./มัธยมศึกษา สังคม กศน.ร้องกวาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ต.ค. 57
 ช่างประจำ
 ช่างประจำอาคาร
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างยนต์ วิทลัยเทคโนโลยีพระรามหก
ปวช./มัธยมศึกษา หนองชุมแสงวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ต.ค. 57
 ช่างประกอบตลับหมึก
ประสบการณ์   18 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิต นครขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิต ฝางวิทยายน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ต.ค. 57
 เลขานุการ
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ต.ค. 57
 การเงิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 42 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ต.ค. 57
 engineer
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 27 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ต.ค. 57
 ช่างเทคนิค
 ช่างเทคนิค
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ต.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com