jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 พนักงานต้อนรับ
 operator
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 พนักงานทั่วไป
 ครู
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด แม่ฮ่องสอน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนห้องสอนศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 ควบคุณภาพ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน กศน. จ.นครปฐม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เลย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา _ กศน.เมืองเลย
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 งานประจำ
 งานประจำ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ทั่วไป โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่โต๋
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 พนักงานออฟฟิต
 จป.
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.พังเคนพิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 พ.ย. 58
 กายภาพบำบัด
 นักกายภาพบำบัด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ย. 58
 งานสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 58
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด แม่ฮ่องสอน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปายวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 58
 ธุรการ
 เสมียน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 44 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 58
 ธุรการ-ประสานงาน
 ลูกค้าสัมพันธ์/ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนกันตังพิทยากร
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 58
 พนักงานขาย
 เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพลศึกษาจ.ลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ย. 58
 ธุรการ
 ธุรการ
ประสบการณ์   23 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 40 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี มัธยมวัดหัวลำโพง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทยคณิต พุทธจักรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 พนักงานฝ่ายผลิต
 พนักงานคลังสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สุรินทร์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนยางวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 พนักงานธุรการ
 Admin and Sale Coordinator
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 ช่างเทคนิค
 งานซ่อม
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิคส์ โรงเรียนเทคโนโลยี หมู่บ้านครู
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 ได้ทุกตำแหน่งที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสมค่ะ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด ราชภัฏพระนคร
ปวช./มัธยมศึกษา กศน วัดเกาะ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ย. 58
 pc
 lab
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.เสสะเวชวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ย. 58
 ประชาสัมพันธ์
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต ร.ร.หนองบุนนากพิทยาคม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต ร.ร.หนองบุนนากพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ย. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com