jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 เสมียนฝ่ายบุคคล
 บริการลูกค้า /ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ มัธยมวัดหนองแขม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ก.ย. 57
 จัดทำฐานข้อมูลและแผนที่GIS
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ก.ย. 57
 ธุรการ
 ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปวส. การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ก.ย. 57
 พนักงานทำความสะอาดอพาร์ทเม้นท์
 ดูแลห้องเช่า
ประสบการณ์   32 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 2557 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไม่ระบุ ร.ร.วัดเศาวตฉัตร
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไม่ระบุ ร.ร. วัดเศวตฉัตร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ย. 57
 พนักงานธุรการ
 พนักงานนำเข้าส่งออก
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น
ปวช./มัธยมศึกษา พิงครันต์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ย. 57
 พนักงานบัญชี
 พนักงานธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนแสนตอวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ย. 57
 พนักงานขายสินค้า
 พนักงานขายสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด ฉะเชิงเทรา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ม.3 โรงเรียนบ้านหนองยาง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ย. 57
 พนักงานึ
 พนักงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 18 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทคณิต แท่นศิลาทิพย์ศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร.บ้านแท่น
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ก.ย. 57
 -
 ผู้ช่วยเภสัช
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด สมุทรสงคราม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ปวช./มัธยมศึกษา - อัมพวันวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ก.ย. 57
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 ธุรการ ประสานงาน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ก.ย. 57
 chemical engineer
 R&D engineer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบรูพา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ก.ย. 57
 ส่งเอกสาร
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ม.3 รร.พระโขนงพิทยาลัย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ก.ย. 57
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 19 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนวชิรวิทย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ก.ย. 57
 นักวิชาการสาธารณสุข
 ที่ปรึกษาความงาม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเลิงนกทา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ก.ย. 57
 เกี่ยวกับไฟฟ้า,ช่างแอร์
 เกี่ยวกับไฟฟ้าทำหมด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ก.ย. 57
 งานด้านธรณี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  10 ก.ย. 57
 จนท.สินเชื่อ
 จนท.พัฒนาธุรกิจ
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 33 ปี จังหวัด อุดรธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏอุดรธานี
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  10 ก.ย. 57
 พนักงานขับรถตู้
 พนักงานขับรถส่วนราชการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 44 ปี จังหวัด ชุมพร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สังคมศึกษา โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างเชื่อมโลหะ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  9 ก.ย. 57
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนประชาราชวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  9 ก.ย. 57
 ครูสอนว่ายน้ำ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต กรุงเทพ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  9 ก.ย. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com