jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ร้านขายยา
 ร้านขายยา
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต ละทายวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.ค. 57
 งานธุรการ
 งานการตลาด
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครสวรรค์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.ค. 57
 คุมเครื่องจักร
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา โลหะการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.ค. 57
 เจ้ากน้าที่สโตร์ / คลังสินค้า
 เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด ราชบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ - ฝรั่งเศษ โรงเรียน กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต - อังกฤษ โรงเรียน กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ค. 57
 QA/QC
 Engineer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปวส. ยานยนต์ กุลสิริเทคโนโลยี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.ค. 57
 ธุรการ
 ลูกค้าสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 57
 เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขาต่างๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 57
 พนักงานจัดเรียงสินค้า
 ช่างเทคนิค
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด มหาสารคาม
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ การศึกษานอกระบบ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 57
 ธุรการ
 เลขานุการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกาากาญจนบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.ค. 57
 เจ้าหน้าที่การตลาด
 Sales-co
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การตลาด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ค. 57
 งานบุคคล,ฝึกอบรม,นักจิตวิทยา
 customer service
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ค. 57
 การตลาด
 ผลิตสื่อต่างๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด กำแพงเพชร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ค. 57
 บัญชี/การเงิน
 เจ้าหนัาที่ธุรการ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรึยนอินทุภูติพิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ก.ค. 57
 ทุกตำแหน่ง
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 แผนกบัญชี
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวผสึกษาอุบลราชธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 ช่างพิมพ์
 QC/QA
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ;วิทย์-อังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาลี
ปวช./มัธยมศึกษา ;วิทย์-อังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาลี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 พนักงานส่งเสริมการเกษตร
 พนังงานผู้ช่วยนักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
ปวส. พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   7,001 - 8,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 พนักงาน
 เจ้าหน้าที่
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลพบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทลัยเทคโนไลยีละโว้
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทลัยเทคโนโลยีละโว้
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com