jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 บริการลูกค้า
 บริการลูกค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 พยาบาล
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 ธุรการ
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 พนักงานคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโยลีอรรถวิทย์พาณิชยการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 ธุรการ
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 จัดทำเอกสาร ประสาน
 จัดทำเอกสารการเงิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาราชภัฎพิบูลสงคราม
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ส.ค. 57
 กล้องและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ประสบการณ์   10 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 34 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ กันทรลักษ์วิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ส.ค. 57
 เจ้าหน้าที่เกษตร
 เจ้าหน้าสต็อก,คลังสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการจรัลสนิทวงศ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ส.ค. 57
 นักกายภาพบำบัด
 เทรนเนอร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด สงขลา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต หาดใหญ่วิยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ส.ค. 57
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ส.ค. 57
 ผู้ช่วยนักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ แม่โจ้เชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ส.ค. 57
 หัวหน้าขาย
 ผู้จัดการ
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 39 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยศรีโสภณ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิบูลย์บรหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ส.ค. 57
 งานประจำ
 งานประจำ
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ส.ค. 57
 พนักงานดูแลหอพัก
 โอเปอร์เรเตอร์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไทย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนพระประแดง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ส.ค. 57
 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อท วลัยลักษณ์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญะบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 พนักงานเสิร์ฟ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 ไม่ระบุ
 ไม่ระบุ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป มหิศราธิบดี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 ผลิต
 พนักงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 ครูพี่เลี้ยง
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไม่มี กศน. อ. ท่าช้าง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 ส.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com