jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ
 บัญชี
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 58
 พนักงานบัญชี
 พนักงานธุรการ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 58
 Import/Export Officer
 Booking/Reservation
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 58
 ช่างไฟฟ้า
 ควบคุมเคื่องจักร
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด แม่ฮ่องสอน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 58
 พนักงานบริการ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 58
 ช่างภาพ
 บรรณาธิการ
ประสบการณ์   27 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 50 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวน สาธิตประสานมิตร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 58
 วางบิน , รับเช็ค ส่งเอกสาร
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต - อังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยี สารสาสน์กนก อนุสรณ์
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนนนทรีวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 58
 นักวิชาการสาธารณสุข
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 2558 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 58
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 58
 เกี่ยวกับอาหาร
ประสบการณ์   14 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 38 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ศิลปอุตสาหกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปวส. การพิมพ์ เทคนิคกรุงเทพ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 เม.ย. 58
 Programmer
 System Analyst
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนตั้งตรงจิตรพาณิชยการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  15 เม.ย. 58
 แปลภาษาฝรั่งเศส
 ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 เม.ย. 58
 ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยงเด็ก
 พนักงานป้อนข้อมูล
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สื่อสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 เม.ย. 58
 กุ๊ก
 กุ๊ก
ประสบการณ์   25 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 2558 ปี จังหวัด หนองบัวลำภู
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต พนมไพรวิทยาคาร
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทย์ คณิต พนมไพรวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  9 เม.ย. 58
 ครูภาษาจีน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเรียนการสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน
ปริญญาตรี สารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  8 เม.ย. 58
 คนสวน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 45 ปี จังหวัด ปัตตานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  8 เม.ย. 58
 ผู้จัดการร้านอาหารหรือผู้ช่วยเชฟ
 อะไรก็ได้
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 39 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  8 เม.ย. 58
 ธุรการ ประสานงาน จัดซื้อ
 จัดงาน ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  7 เม.ย. 58
 วิศวกรไฟฟ้า
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 27 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคแพร่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  7 เม.ย. 58
 ครูประจำชั้น
 ครู
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  6 เม.ย. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com