jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ
 การตลาด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 60
 ธุรการ
 คัย์ข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ชัยภูมิ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 60
 พนักงานรักษาความปลอดภัย(การ์ด) สถานบันเทิง(ผับ)
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรงเทพการบัญชีวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 60
 พนักงานประจำอาคาร
 พนักงาน นักวิจัย/ขับรถ/ธุรการ/พนักงาน ดูแลห้องพัก/การ์ด.
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 42 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุน้นทา
ปวช./มัธยมศึกษา สังคมศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 60
 นักวิจัยปฏิบัติการกีฎวิทยา
 นักปฎิบัติการควบคุมสัตว์พาหะ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กีฎวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 60
 ซ่อมบำรุง
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัย เทคนิคราชบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา ซ่อมบำรุง ดอนบอสโก บ้านโป่ง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 60
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 นักวิชาการเกษตร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 ธุรการ
 ป้อนข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 เจ้าหน้าที่
 เจ้าหน้าที่
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 60
 ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด
 ทั่วไป
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด สุโขทัย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โปรดเลือก - -
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 นักวิจัยปฏิบัติการกีฎวิทยา
 นักปฎิบัติการควบคุมสัตว์พาหะ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 21 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กีฎวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 พนักงานคีย์ข้อมูล
 งานเกี่ยวกับเอกสาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 ครูผู้สอน
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 สถาปนิก
 โฟร์แมนสถาปัตย์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 บัญชีจ่าย
 ธุรการทั่วไป
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 33 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.ราชภัฏสุรินทร์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ ร.ร.สุรพินท์พิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 60
 ขับรถ
 บริการลูกค้า
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด ตรัง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา พัฒนาชุมชน ก.ศ.น
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านนาป้อ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ค. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com