jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 งานช่าง
 งานช่าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 32 ปี จังหวัด พิจิตร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล2 ตะพานหิน
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 เม.ย. 57
 วิศวกรโยธา
 วิศวกรโยธา
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เพชรบูรณ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 เม.ย. 57
 ผู้จีดการศูนย์บริการรถยนต์
 ศูนย์บริการรถยนต์
ประสบการณ์   24 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 48 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างยนต์ เทคโนกรุงเทพช่างกล
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ เทคโนกรุงเทพช่างกล
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 เม.ย. 57
 เร่งรัดหนี้สิน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิชาการทั่วไป กระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ
ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 เม.ย. 57
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปคำนวณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 57
 ส่งออก
 จัดซื้อ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท โลจิสติกส์และซัพพรายเชน มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปริญญาตรี มหา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 57
 พนักงานทรีเม้น
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ การศึกษานอกโรงเรียนแวงน้อย
ปวช./มัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียนแวงน้อย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 57
 งานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป-คำนวณ ชัยเกษมวิทยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 เม.ย. 57
 พนักงานขายหน้าร้าน
 พนักงานขายหน้าร้าน
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดราชคฤห์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 เม.ย. 57
 ธุรการ/เอกสารเปิดบิลวางบิลรับเช็คจัดเก็บเอกสาร
 จัดซื้อ/สต็อก
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์/คณิต โรงเรียนศึกษาประชาศามัคคี
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา การศึกษานอกโรงเรียนวานรนิวาส
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 เม.ย. 57
 ธุรการ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม (เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้าปทุมธานี )ปัจจุบัน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 เม.ย. 57
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 อื่นๆทั่วไปตามความสามารถ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 36 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดองเมือง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 เม.ย. 57
 งานด้านไอที และช่างซ่อมคอม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 เม.ย. 57
 ธุรการทั่วไป
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 แคชเชียร์
 ขาย
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป การศึกษานอกโรงเรียน กทม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 Environmental Engineering
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี Environmental Engineering Naresuan University
ปวช./มัธยมศึกษา Science - Math Chaleomkwansatree Schol
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 ขาย
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 นักกายภาพบำบัด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด อุดรธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 พนักงานบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 สาธารณสุข
 เกี่ยวกับสุขภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 เม.ย. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com