jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ทุกตำแหน่ง
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 แผนกบัญชี
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด อุบลราชธานี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวผสึกษาอุบลราชธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 ช่างพิมพ์
 QC/QA
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 30 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ;วิทย์-อังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาลี
ปวช./มัธยมศึกษา ;วิทย์-อังกฤษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตาลี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ก.ค. 57
 พนักงานส่งเสริมการเกษตร
 พนังงานผู้ช่วยนักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
ปวส. พืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   7,001 - 8,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 พนักงาน
 เจ้าหน้าที่
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลพบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทลัยเทคโนไลยีละโว้
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วิทลัยเทคโนโลยีละโว้
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 การขายการบริการ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด สมุทรสงคราม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - การศึกษานอกระบบอำเภอบ้านแพ้ว
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ก.ค. 57
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจวัด(ภาคสนาม)
 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคสนาม
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนทวีธาภิเศก2
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 การประชาสัมพันธ์
 บริการ ประฃาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - การศึกษานอกโรงเรียน(วัดสันติธรรม)
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 บรรณารักษ์
 ศูนย์ข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 42 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตศาตร์ ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 แคชเชียร์
 ธุรการ
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 บัญชี/การเงิน
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 29 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศสธุรกิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 นักจิตวิทยา
 นักจิวิทยา
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด ศรีสะเกษ
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-วิทย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 บรรณารักษ์
 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด อำนาจเจริญ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.ค. 57
 Bell man & Driver
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 41 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียน บ้าสองห้อง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 57
 พนักงานธุการ
 พนักงานบัญชี
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด มุกดาหาร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 57
 ผู้ช่วยผู้จัดการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด สมุทรสงคราม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.ค. 57
 วิศวกรขาย
 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.ค. 57
 ธุรการ
 เสมียน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด พิษณุโลก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.ค. 57
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com