jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 เจ้าหน้าที่การตลาด
 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 มี.ค. 58
 ครูฝึก
 ดูแลผู้สูงอายุ
ประสบการณ์   26 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 49 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 มี.ค. 58
 Guest service agent
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี English Asia-pacific international university
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 มี.ค. 58
 ครู
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิต รร.ภูซางวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  31 มี.ค. 58
 ช่างเทคนิค
 ช่างฉีดพลาสติก
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา - บ้านใหม่วิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 มี.ค. 58
 waiter
 ผู้ช่วยกุ๊ก
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 17 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 มี.ค. 58
 พนักงานนวดสปา
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา เทคโลโลยีศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 มี.ค. 58
 เจ้าหน้าที่การตลาด
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 58
 จัดส่ง
ประสบการณ์   17 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 37 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยนครราชสีมา
ปวส. การบัญชี เทคโนโลยี ชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 มี.ค. 58
 ครู
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-จีน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 58
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ปวช./มัธยมศึกษา ปวช. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปชีพบางไทร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 58
 อื่นๆ
 อื่นๆ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ขอนแก่น
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา ร.ร.แวงน้อยศึกษา
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา ร.ร.แวงน้อยศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 มี.ค. 58
 ฝ่ายนักวิจัย
 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ตรัง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 58
 กราฟฟิคดีไซน์
 ตัดต่อวีดีโอ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 มี.ค. 58
 QA ,QC
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด สมุทรสาคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 58
 IT Support
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ฉะเชิงเทรา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 58
 สถิติ
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 มี.ค. 58
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด บุรีรัมย์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 58
 ประจำ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี entrepreneurship มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 58
 ช่างเทคนิคหรืออะไหล่
 เจ้าหน้าที่ส่งสินค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ยานยนต์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 มี.ค. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com