jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 พนักงานเสริฟ
 นักวิชาการสาธารณสุข
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด สตูล
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรียนสามัคคีอิสลาวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ม.ค. 60
 เจ้าหน้าที่เกษตร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ม.ค. 60
 spa manager
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลับอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ม.ค. 60
 พนักงานขาย
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ม.ค. 60
 งานประจำ
 งานชั่วคราว
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ม.ค. 60
 ผู้ช่วยไกด์
 ครู
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนประชามงคล
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ม.ค. 60
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด นครสวรรค์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ปวช./มัธยมศึกษา วืทย์-คณิต โรงเรียนลสซาลโชติรวีนครสวรรค์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ม.ค. 60
 พนักงานบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  14 ม.ค. 60
 เวชระบียน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.ปทุมรัตต์พิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ม.ค. 60
 ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  13 ม.ค. 60
 สถาปนิก
 พนักงานเียนแบบ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา สถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ม.ค. 60
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ม.ค. 60
 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 โรคทางพันธุ์กรรม
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด อุตรดิตถ์
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ม.ค. 60
 F&B Manager
ประสบการณ์   19 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 41 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. Business Computer Khon Kaen Vocational Collage
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  12 ม.ค. 60
 ธุรการ
 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 ธุรการ
 graphic
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0830408869
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงราย
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. โทรคมนาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 ทำอาหาร
 ผู้ช่วยทำอาหาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 35 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ตามหลักสูตร ร.รศรีบุณยานนท์
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ตามหลักสูตร ร.ร วัดลานนาบุญ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 programer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 คอมพิวเตอร์
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลันเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  11 ม.ค. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com