jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ช่างเทคนิคคอม
 พนักงานขับรถ,คลังสินค้า
ประสบการณ์   15 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ-เกษตร การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ต.ค. 59
 รับเหมางาน
 ผู้ควบคุมงาน
ประสบการณ์   30 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 49 ปี จังหวัด ปราจีนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 59
 งาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 37 ปี จังหวัด นนทบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา จิตรกรรม อาชีวศิลปศึกษา
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 59
 พนักงานขาย
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด พิจิตร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ปวส. ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 59
 พนักงาน
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด น่าน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 ต.ค. 59
 ฝ่ายผลิต
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ รร.เทพศิรินทร์ ปทุมธานี
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร.วัดนิเทศน์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ต.ค. 59
 ธุรการ
 สินเชื่อ - ประมวลผล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ต.ค. 59
 ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 ต.ค. 59
 ช่างปูกระเบื้อง
 งานซ่อมบำรุง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ภาอังกฤษ กสน ปาย
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ภาษาไทย กศน ปาย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ต.ค. 59
 นวดไทยนวดเท้า
 นวดสปา
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา จัดการทั่วไป การศึกษานอกโรงเรียน
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษา โรงเรียนปากช่อง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  23 ต.ค. 59
 จป.วิชาชีพ
 ธุรการทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนไชยปราการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ต.ค. 59
 เฝ้าไข้
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ต.ค. 59
 พนักงานตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด กำแพงเพชร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พณิชยการตั้งตรงจิตร
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 59
 พนักงานห้องผ่าตัด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เลขานุการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ต.ค. 59
 นำเข้า ส่งออก
 Shipping
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา ชลบุรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ต.ค. 59
 ผู้จัดการพยาบาล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ หญิง อายุ 51 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี พยาบาลและผดุงครรภ์ชั่น1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ต.ค. 59
 เลขานุการ
 บริการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด มหาสารคาม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ต.ค. 59
 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
 MARKETING
ประสบการณ์   11 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด บุรีรัมย์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ต.ค. 59
 ธุรการ,QC
 ขับรถ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ระยอง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ต.ค. 59
 โฟร์แมน
ประสบการณ์   15 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 36 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ก่อสร้าง โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ก่อสร้าง เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือลำพูน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ต.ค. 59
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com