ค้นหาจาก
      ผู้ช่วยมคุเทศน์
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน15,001 - 20,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ24 ปี
    จังหวัดนนทบุรี
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      ขับรถตู้ vip รับ-ส่งนักท่องเที่ยว
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน15,001 - 20,000
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศชาย
    อายุ37 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคชุมพร
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      บรรณาธิการ, content editor
      ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
    ประสบการณ์16 ปี
    เงินเดือนไม่ระบุ
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ40 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนสิรินธร
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      QA/QC
    ประสบการณ์7 ปี
    เงินเดือนไม่ระบุ
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศชาย
    อายุ28 ปี
    จังหวัดตราด
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด
    ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคตราด
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      ผู้ช่วยกุ๊ก
      ทุกตำแน่ง
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน9,001 - 10,000
    วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
    เพศชาย
    อายุ27 ปี
    จังหวัดเชียงใหม่
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      ธุรการ เลขานุการ ผู้ช่วยผู้จัดการ
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน7,001 - 8,000
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศหญิง
    อายุ32 ปี
    จังหวัดเชียงใหม่
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ
    ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูน
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 60
      พนักงานทั่วไป
      บัญชี
    ประสบการณ์7 ปี
    เงินเดือน10,001 - 12,000
    วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
    เพศชาย
    อายุ37 ปี
    จังหวัดมุกดาหาร
    การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ มุกดาหาา
    ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ บ้านเหล่าหลวง
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 60
      พนักงานขับรถ
      พนักงานทั่วไป
    ประสบการณ์4 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
    เพศหญิง
    อายุ24 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวังข่าพัฒนา
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 60
      หยุดวันอาทิตย์
      หยุดวันอาทิตย์
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ26 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
    ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 60
      พนักงาน
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
    เพศชาย
    อายุ21 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวช./มัธยมศึกษา - กศน
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 60
      ผู้ช่วยมัคคุเทศน์
      ผู้ช่วยไกด์
    ประสบการณ์6 ปี
    เงินเดือน5,001 - 6,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ29 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงภูวนารถ
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 60
      ธุรการ
      พนักงานขาย
    ประสบการณ์3 ปี
    เงินเดือน10,001 - 12,000
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศหญิง
    อายุ25 ปี
    จังหวัดเชียงใหม่
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสันตพลอุดร
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 60
      Receptions
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ22 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
    ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 60
      เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
      ธุรการ
    ประสบการณ์1 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ23 ปี
    จังหวัดสระบุรี
    การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ป.ตรี มหาลัยราชภัฎเทพสตรี
    ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนหินกองวิทยาคม
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ย. 60
      ธุรการ
      บัญชี
    ประสบการณ์2 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศหญิง
    อายุ21 ปี
    จังหวัดอุบลราชธานี
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. การบัญชี วิทยาลัเทคนิคเขมราฐ
    ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ย. 60
      Engineer
      Engineer
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน15,001 - 20,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศชาย
    อายุ26 ปี
    จังหวัดสมุทรปราการ
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
    ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ย. 60
      ธุรการ
      ธุรการ
    ประสบการณ์9 ปี
    เงินเดือนไม่ระบุ
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศหญิง
    อายุ32 ปี
    จังหวัดปทุมธานี
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
    ปวช./มัธยมศึกษา พณิชการ(เลขานุการ) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ย. 60
      พนักงานบริการภาคพื้นสนามบิน
      สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน15,001 - 20,000
    วุติการศึกษาปริญญาตรี
    เพศชาย
    อายุ22 ปี
    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปริญญาตรี ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
    ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนสตรีวิทยา 2
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 60
      พนักงาน
      พนักงาน
    ประสบการณ์3 ปี
    เงินเดือน12,001 - 15,000
    วุติการศึกษาปวส.
    เพศชาย
    อายุ24 ปี
    จังหวัดเชียงใหม่
    การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวส. คอมพิเอตร์ กราฟิกและแอนนิเมชั่น วิทยาลัย อาชีวะศึกษา เชียงใหม่
    ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิเอตร์ ธุรกิจ วิทยาลัย เทคนิคสารภี เชียงใหม่
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 60
      พนักงานร้านเบเกอรี่
      ครูพี่เลี้ยงเด็ก
    ประสบการณ์0 ปี
    เงินเดือน9,001 - 10,000
    วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
    เพศหญิง
    อายุ19 ปี
    จังหวัดเชียงใหม่
    การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
    ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์การศึกษานอกระบบ
    โปรดเลือก
    เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

    วันที่ลงทะเบียน 17 ก.ย. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์