jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 นักแปล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.พ. 58
 ผู้ช่วยกุ๊ก
 เจ้าหน้าที่ขัญชี
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนพระหฤทัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.พ. 58
 พนักงานนวด
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 36 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เอกการบัญชี เชียงใหม่เทคโนโลยี
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี สหะพาณิชย์แผนกพณิชยการ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 ก.พ. 58
 พนักงานทั่วไป
 พนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 28 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - รร.วัดนวลจันทร์
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - รร.วัดนวลจันทร์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ม.ค. 58
 พนักงานสปา
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   12 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 45 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนสันกำแพง
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ม.ค. 58
 พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
 เจ้าหน้าที่ไอที
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 29 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ม.ค. 58
 ฝ่ายผลิต
 QC/QA
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 31 ปี จังหวัด ระยอง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. บริหาร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต สกลนครพัฒนศึกษา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ม.ค. 58
 -
 -
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  30 ม.ค. 58
 ธุรการประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 32 ปี จังหวัด นครปฐม
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยธนบุรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ม.ค. 58
 นิติกร,ผู้ช่วยทนาย,เสมียนทนาย,งานด้านกฎหมาย
 ธุรการ,ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ฯ-คณิต โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ม.ค. 58
 งานประจำ
 งานประจำ
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 26 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี ดรุณาราชบุรีพณิชยการ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ม.ค. 58
 พรักงานขาย
ประสบการณ์   13 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 36 ปี จังหวัด ระยอง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคนิคระยอง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  29 ม.ค. 58
 พนักงานเสริฟ์
 พนักงานประจำร้าร
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ คำนวณ ศรียาภัย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ม.ค. 58
 Executive chef
 Executive sous chef
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 46 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คหกรรม ชุมพลโพนพิสัย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ม.ค. 58
 ประสานงาน
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี วิทยาลัยการอาชพฝาง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ม.ค. 58
 ธุรการ
 เลขานุการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลักราชภัฎพิบูลสงคราม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ม.ค. 58
 ผู้ช่วยทนาย,เสมียรทนาย,นิติกร,งานด้านกฎหมาย
 เลขานุการ,ผู้ชวย,ธุรการ,ประสานงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 25 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชียงใหม่บริหารธุรกิจนานาชาติ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ม.ค. 58
 การเงิน
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอรุโณทัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ม.ค. 58
 งานประจำ
 งานประจำ
ประสบการณ์   6 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด ชัยภูมิ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ม.ค. 58
 ควบคุมคุณภาพ
 ผู้ช่วยนักวิจัย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ม.ค. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com