jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 web design
 ตรวจสอบคุณภาพ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนขาณุวิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 มี.ค. 58
 receptionist
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 มี.ค. 58
 programer,system analyst
 ออกแบบกราฟฟิค
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด สมุทรสาคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  5 มี.ค. 58
 นักจิตวิทยา
 เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  3 มี.ค. 58
 พีซี
 ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด สมุทรปราการ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา รวม การศึกษานอกระบบ วัดกัลยาณ์
ปวช./มัธยมศึกษา รวม การศึกษานอกระบบ วัดกัลยาณ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 มี.ค. 58
 เทคนิคเชียล
 ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 มี.ค. 58
 ฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 มี.ค. 58
 พนักงาน
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 27 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
โปรดเลือก การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 มี.ค. 58
 ขับรถ หรือพนักงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 25 ปี จังหวัด กระบี่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ รร เมืองกระบี่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  2 มี.ค. 58
 ธุรการ/เอกสาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 มี.ค. 58
 พนักงานทรีทเม้น,นวด
 พนักงานทรีทเม้น
ประสบการณ์   9 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 30 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก จ.อำนาจเจริญ
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  1 มี.ค. 58
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด แพร่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ทั่วไป โรงเรียนเทพนารี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.พ. 58
 ตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.พ. 58
 ประสานงาน
 ประสานงาน
ประสบการณ์   2 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด ชลบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ปวช./มัธยมศึกษา ละคร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 ก.พ. 58
 วิศวกรเหมืองแร่
 ช่างเทคนิคเหมืองแร่
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.พ. 58
 เวลาไหนก็ได้
 เลือกเวลาทำงานได้
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา ธุรกิจ-พาณิชกรรม โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.พ. 58
 8.00-17.00,14.00-23.00
ประสบการณ์   10 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ. ปราณบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 ก.พ. 58
 พนักงานต้อนรับ
 งานเกี่ยวกับเอกสาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ศรีสะเกษ
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์- คณิต โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.พ. 58
 ธุรการงานเอกสาร
 ประสานงานลูกค้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ปวช./มัธยมศึกษา ศิบป์-คำนวณ โรงเรียนบุญวัฒนา
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.พ. 58
 พนักงานขับรถ
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว พณิชยการลานนาเชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 ก.พ. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com