jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 ธุรการ คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  22 ก.พ. 60
 ช่างตัดเย็บ
 Qc
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน. อำเภอหนองวัวซอ
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.พ. 60
 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยการบัญชี
 พนักงานต้อนรับ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ปราจีนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.พ. 60
 ลูกค้าสัมพันธ์
 ธุรการ(Admin)
ประสบการณ์   5 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 26 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนอรุโณทัยลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  21 ก.พ. 60
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 Safty Officer
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด พะเยา
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.พ. 60
 part time / full time
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   8,001 - 9,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 18 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.พ. 60
 เลขานุการ
 ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.พ. 60
 ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการโครงการ
 ผู้จัดการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   มากกว่า 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ ชาย อายุ 45 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท การตลาด ม.ราชภัฏพระนคร
ปริญญาตรี โยธา ม.เกษมบัณฑิต
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  20 ก.พ. 60
 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ประสบการณ์   14 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 36 ปี จังหวัด นครราชสีมา
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษา-สังคม-คณิต โรงเรียนปากช่อง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.พ. 60
 อาจารย์
ประสบการณ์   7 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 27 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  19 ก.พ. 60
 อื่นๆ
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ต่ำกว่ามัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - วัดเทวสุนทร
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ก.พ. 60
 ช่างตัดเย็บ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กระบี่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การออกแบบแชั่่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย(สงขลา)
ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ก.พ. 60
 ธุรการ
ประสบการณ์   8 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาลัยรามคำแหง
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  18 ก.พ. 60
 ผลิตเบเกอรี่
ประสบการณ์   3 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ก.พ. 60
 -
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 35 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ เอราวัณวิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ก.พ. 60
 ธุรการ
 ประสานงานทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด ลำพูน
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  17 ก.พ. 60
 ผู้ช่วยไกด์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด กาญจนบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปวช./มัธยมศึกษา ภาษา-สังคม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ก.พ. 60
 ช่างเย็บผ้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 28 ปี จังหวัด กระบี่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา)
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ก.พ. 60
 -
 -
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด หนองคาย
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์/คณิตย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุราลงกรณราชวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ก.พ. 60
 พนักงาน
 พนักงาน
ประสบการณ์   1 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  16 ก.พ. 60
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com