jobsawasdee.com
ลืมรหัสผ่าน  
        
หน้าแรก สมัครสมาชิก ตำแหน่งงานว่าง ใบสมัครงาน อัตราค่าสมาชิก ติดต่อเรา
 คำถามที่พบบ่อย?  
 

การค้นหา   ตำแหน่งงานที่สนใจ  

   


การเรียงลำดับ   ตามตำแหน่ง  ประสบการณ์ วุติการศึกษา เงินเดือน อายุ  จังหวัดที่อยู่ วันที่ลงทะเบียน

= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     
 เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 พนักงานส่งเสริมการขาย(ภาษาจีน)
ประสบการณ์   15 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาโท  
เพศ ชาย อายุ 38 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาโท Chinese Language and Philology Major Guizhou University, Guizhou, China
ปริญญาตรี Chinese Language Economics and Trade Major Beijing Language University, Beijing, China
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 58
 ธุรการ
 พนักงานขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 58
 พนักงานฝ่ายขาย
 ลูกค้าสัมพันธ์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 58
 พนักงานบัญชี
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 21 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ปวส. การบัญชี โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 58
 ทั่วไป
 ทั่วไป
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด ราชบุรี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี คหกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาษตร์ บางเขน
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  28 พ.ค. 58
 supervisor
 ช่างไฟฟ้า
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ ชาย อายุ 37 ปี จังหวัด ตราด
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. ช่างไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 ครูดนตรี
 ติดต่อประสานงาน
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต ยุพราชวิทยาลัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 ธุรการ
 customer service
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 23 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 งายคีย์ข้อมูล
 พนักงานเอกสาร
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   9,001 - 10,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 24 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต รร.เตรียมอุดมศกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
ปวช./มัธยมศึกษา รร.เตรัยมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 -
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   ไม่ระบุ
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด นครศรีธรรมราช
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 ออกแบบเว็บไซต์
 ดูแลเว็บไวต์
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   20,001 - 30,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 22 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี สารสนเทศทางคอมพิมเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนตากพิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 ธุรการ
 คีย์ข้อมูล
ประสบการณ์   17 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 38 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี เทคโนโลยี่และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ -คณิต พุขามครุฑมณีอุทิศ
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  27 พ.ค. 58
 ธุรการ
 ฝ่ายบุคคล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 2558 ปี จังหวัด ลำปาง
การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี การจัดการ-การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ปวส. การเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  26 พ.ค. 58
 Reception
 ครูอัตราจ้าง
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ หญิง อายุ 22 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 58
 ขาย
 ขาย
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ หญิง อายุ 20 ปี จังหวัด ปทุมธานี
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนาณ โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 58
 การ์ด
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   6,001 - 7,000
วุติการศึกษา   ปวช./มัธยมศึกษา  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 58
 อาจารย์
 ศิลปะ
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   15,001 - 20,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 23 ปี จังหวัด เชียงใหม่
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี พุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โปรดเลือก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  25 พ.ค. 58
 คีข้อมูล
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 19 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ค. 58
 งานโรงเรียน โรงพยาบาล
ประสบการณ์   4 ปี
เงินเดือน   10,001 - 12,000
วุติการศึกษา   ปวส.  
เพศ หญิง อายุ 34 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปวส. การตลาด โรงเรียนเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ ตณิต การศึกษานอกโรงเรียนหนองจอก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ค. 58
 ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, IT Support
 IT Support,ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, งานอื่นๆ ,
ประสบการณ์   0 ปี
เงินเดือน   12,001 - 15,000
วุติการศึกษา   ปริญญาตรี  
เพศ ชาย อายุ 24 ปี จังหวัด ตาก
การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟต์เเวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เก็บลงแฟ้ม   รายละเอียด  วันที่ลงทะเบียน  24 พ.ค. 58
 
= เก็บลงแฟ้ม  
  1 2 3 4     

 
ติดต่อสอบถาม webmaster@jobsawasdee.com  

Menu   Link www.jobsawasdee.com Copyright ©2013
 หน้าแรก  สมัครสมาชิก  www.jobnorththailand.com  
 ตำแหน่งงานว่าง  ติดต่อเรา  www.jobesan.com
 ใบสมัครงาน    www.jobtai.com