ค้นหาจาก
    ช่างแอร์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนแนงมุดวิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มิ.ย. 61
    งานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนพัทลุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มิ.ย. 61
    คีย์ข้อมูลเอกสาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-จีน โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มิ.ย. 61
    เทเลเซลล์
    เทเลเซลล์
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมปลาย การศึกษานอกระบบ
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มิ.ย. 61
    วิเคราะห์สินเชืีอ
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกำแพงเพชร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา รร. จอมพระประชาสรรค์
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา รร. จอมพระประชาสรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มิ.ย. 61
    พนักงานบัญชี
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.วิทยาเขตหนองคาย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตย์ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มิ.ย. 61
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ2561 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อาชีพ ก.ศ.น.ลาดหลุมแก้ว
  โปรดเลือก อาชีพ ร.ร.ลาดหลุมแก้ว ก.ศ.น
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 มิ.ย. 61
    พนักงานตอนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดชัยภูมิ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต โรงเรีห้วยต้อนพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มิ.ย. 61
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มิ.ย. 61
    งานเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เอเชียศึกษา ภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนพัทลุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มิ.ย. 61
    ผู้ช่วยเภสัชกร
    ธุรการ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกระบี่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเมืองกระบี่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มิ.ย. 61
    พนักงานต้อนรับ
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปะไทย (แขนงวิขา การจัดการศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต เด็กดีพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มิ.ย. 61
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน.
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มิ.ย. 61
    network
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 61
    ผู้ช่วยสัตวแพทย์
    บุคคล
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมปลาย พานทองสภาชูปถัมป์
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมปลาย พานทองสภาชูปถัมป์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 61
    ทุกตำแหน่ง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ15 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
  ปวช./มัธยมศึกษา englishprogram โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 61
    ช่างภาพ
    ผู้ช่วยช่างภาพ,ช่างภายวีดีโอ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาขาศิลปะภาพภ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 61
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์23 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ47 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตย์ กศน อำเภอปากเกร็ด
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มิ.ย. 61
    ูธุรการ , ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 มิ.ย. 61
    video editor /กราฟิก
    admin fanpage /ธุรการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มิ.ย. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์