ค้นหาจาก
    สปา
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด พณิชยการลานนา เขียงใหม่
  ปวส.
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ธ.ค. 60
    มัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เอกการท่องเที่ยวการโรงแรมและบริหารสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา เอกศิลป์ภาษาฝรั่งเศษ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ธ.ค. 60
    ช่าง cnc milling
    ประกอบ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.3 วัดแจ้งสว่างนอก
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ป.6 บ้านอีเลิศ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ธ.ค. 60
    พนักงานวิเตราะห์สินเชื่อ
    พนง.ธุรการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ธ.ค. 60
    เกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนพุทธโหศํยวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ธ.ค. 60
    ชีววิทยา
    เกษตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร. เวียงแหงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ธ.ค. 60
    พนักงานการตลาด
    พนักงานบริษัททัวร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสิงห์สมุทร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ธ.ค. 60
    คีย์ข้อมูล ธุรการ
    ช่างทำจิวเวลลี่
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ธ.ค. 60
    พนักงานขาย ดูแล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา บุญวัฒนา
  ปวช./มัธยมศึกษา - รวมมิตรวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ธ.ค. 60
    ประจำ
    ประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สายอาชีพ กศน.แม่ริม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ธ.ค. 60
    แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนวัดดอนตูม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - มัธยมบุษย์น้ำเพชร (สิริวัณวรี1)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ธ.ค. 60
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ธ.ค. 60
    พนักงาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดมหาสารคาม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐานทั่วไป ร.ร.บ้านหญ้าคา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ธ.ค. 60
    Data
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-สังคม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    ควบคุมคุณภาพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ธ.ค. 60
    Graphic Designer
    Graphic Designer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปิยมิตรวิยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    ธุรการ
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    พนักงาน
    เจ้าหน้าที่รปภ.หญิง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รรเชียงใหม่มัธยม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    เซลล์ขายคอโด
    ขาย
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา นิรมลชุมพร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์