ใบสมัครงาน ทั้งหมด ค้นหาคน ค้นหาพนักงาน เว็บไซต์ ประกาศงานฟรี

ค้นหาจาก
    ผู้จัดการ
    อาจารย์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดศรีสะเกษ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ส.ค. 61
    แม่บ้าน
    ทุกอย่าง
  ประสบการณ์25 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ---- วิจิตตาวิทยา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา --- ร.ร.บ้านกุดระงุม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ส.ค. 61
    เอกสาร
    เอกสาร
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกระบี่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป รร. โพธิ์คีรีราชศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ส.ค. 61
    พนักงานสโตร์,คลังสินค้า
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชลบุรี
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ส.ค. 61
    ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
    ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ฤทธิยะวรรณาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ส.ค. 61
    ธุรการ
    เสมือน
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์สำนักงาน ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ คลองกิ่วยิ่งวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ส.ค. 61
    พนักงานติดต่อจองห้องพัก
    ผู้ช่วยมัคคุเทศ์/สตาฟ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ป ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ปวช. อรรถวิทย์พณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ส.ค. 61
    ครู
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ส.ค. 61
    -
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ศรีกระนวนวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 61
    ช่างยนต์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ โปรลิเทคนิคลายนา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 61
    พนักงานบริการ
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 61
    Chiefengineer
    Asst.chiefengineer
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 61
    เฝ้าไข้
  ประสบการณ์25 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ46 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มสธ.
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ส.ค. 61
    ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ส.ค. 61
    งานดนตรีสากล
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ2561 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา (สากล) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ส.ค. 61
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์
    นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ภาษาลาว) วิชาโท ภาษาพม่า มหาวิทยลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ส.ค. 61
    งานดูแลอพาร์ทเม้น
    พนักงานธุรการอพาร์ทเม้น
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ44 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บัญชี โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ส.ค. 61
    หัวหน้างานสับไม้
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ส.ค. 61
    Tours Reservation or Hotel Reservation
    Guest service Agent or Hotel Reception
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี English Ramkhamhaenf University
  ปวช./มัธยมศึกษา Ladprakhao pittayakom School
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ส.ค. 61
    นักภูมิสารสนเทศ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเลย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ส.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์