ค้นหาจาก
    ธุรการ
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สาขาคอมธุรกิจ วิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา กศน.บางเขน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ม.ค. 61
    เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านแรงงานต่างด้าวง
    ธุรการประสานงานภายในบริษัท
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ45 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนธัญญะบุรี
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ม.ค. 61
    ฝ่ายบุคคล
    บริหารบุคคล
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ม.ค. 61
    ช่างแอร์
    ขับรถส่งของ
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียโคกตะเคียน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 61
    พนักงานรปภ.
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา รร.คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 61
    ที่ไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป กศน.สายไหม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ม.ค. 61
    ผู้พยาบาล
    ผู้ช่วยพยาบาล
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต นาแกสามัคคี
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ม.ค. 61
    ธุรการ
    QC
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสุรินทร์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ม.ค. 61
    Programmer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ47 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนปากพนัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 61
    พนักงานขับรถเฮียบหกล้อสิบล้อ
    พนักงานขับรถเฮียบ
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดนครสวรรค์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไทย คณิต กีฬา โรงเรียนพระบางวิทยาคม
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนพระบางวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ม.ค. 61
    ประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการอาชีพบางประกง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ม.ค. 61
    งานประจำ
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต ไร่ขิง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ม.ค. 61
    IT Support
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเถินวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ม.ค. 61
    การ์ดตามผับ
    ขับมอเตอร์ไซค์ส่งของ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายทั่วไป โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ม.ค. 61
    ช่างบริการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ม.ค. 61
    ช่าง
    ขับรถ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ม.ค. 61
    นวก.สาธารณสุข ผู้ช่วยเภสัชกร
    ผู้ช่วยหัวหน้างาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.บรบือวิทยาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ม.ค. 61
    SALES คอนโด
    พนักงานต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัย บูรพา
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ม.ค. 61
    พนักงานขับรถ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ คำสร้อยพิทยาสรรค์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ม.ค. 61
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนน้อยกว่า 5,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พยาบาล มหาวิทลัยอัสสัมชัญ
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ม.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์