ค้นหาจาก
    พนักงานประจำ บาริสต้า
    พนักงานบริการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สังคม การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกอกน้อย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    เจ้าหน้าสาธารณสุข
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเฉบิมกาญจนา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    เลขา
    นิติกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    ธุรการ
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    ธุรการ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท การจัดการของเสียอันตรายและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ย. 61
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน ธุรกิจบัณฑิตย์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตย์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 61
    นักส่งเสริมการเกษตร
    พนักงงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การพัฒนาส่งเสริมเเละนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ เเละคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 61
    ธุรการ
    Cargo
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการบิน ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์ คณิต-อังกฤษ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ย. 61
    ครูบรรณารักษ์
    ครูบรรณารักษ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนลาซาลบางนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ย. 61
    นักเคมี
    นักเคมี
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา รร.จอมทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ย. 61
    บัญชี (เชียงใหม่)
    ธุรการ(เชียงใหม่)
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
  ปวช./มัธยมศึกษา สายศิลป์-คำนวน โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ย. 61
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
    ผู้ช่วยเภสัชกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  ปวส. ธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ย. 61
    ครูสอนคณิตศาสตร์
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพระหฤทัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 61
    เจ้าหน้าที่บัญชี
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 61
    พนักงานคีย์ข้อมูล
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาไทยและสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 61
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มปลาย กศน สีคิ้ว
  ปวช./มัธยมศึกษา ม3 วัดคู้บอน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 61
    บัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสกลนคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ย. 61
    สอนภาษาจีน
    แพทย์แผนจีน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ย. 61
    ธุรการ
    ธุรการ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์ คณิต (สายสามัญ) โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ย. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์