ค้นหาจาก
    พนักงานการเงิน
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงิน​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​พระนคร​
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์​-คำนวณ โรงเรียนโยธินบูรณะ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 มี.ค. 62
    ผู้ดูแลหอพัก
  ประสบการณ์38 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ57 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างซ่อมยานยนต์ โรงเรียนนายสิบสรรพาวุธทหารบก
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนแสงทองวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    ประจำ หรือ พาร์ทไทม์ก็ได้
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ18 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ บ้านหนองโค้ง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    ช่างเชื่อม ไฟฟ้า เชื่อม TIG
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัคคีวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
    ผู้ช่วยหน่วยงานทั่วไป
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ป.ว.ช วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร.ร เเสนเเสบ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    นักวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา
    นักวิจัยทางการศึกษา
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท ชีววิทยาศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    Branch​ service
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเพชรพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 มี.ค. 62
    แคชเชียร์
    แม่บ้านทำความสะอาด
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนป่าตันจังหวัดเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 62
    การคีย์ข้อมูล
    บาริสต้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ17 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา SMA (วิทย์-คณิต) โรงเรียนนาวีวิทยาคม
  ปวช./มัธยมศึกษา SMA (วิทย์-คณิต) โรงเรียนนาวีวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 62
    ครู
    พนักงงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 มี.ค. 62
    พนักงานบัญชี
    พนักงานธุรการทั่วไป
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 มี.ค. 62
    รับงานมาทำทีบ้าน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต จริยธรรรมศึกษามูลนิธิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มี.ค. 62
    กราฟฟิก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาไทย-สังคมศึกษา โรงเรียนสิริรรัตนาธร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 มี.ค. 62
    พนักงานขับรถหรือไดร์เวอร์
    ขับรถส่งสินค้า,วางบิล,เช็คของ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ดนตรี,กีฬา ร.ร.วัดดาวคะนอง
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ดุริยาง-นักกีฬาวิ่ง-ฟุตบอล ร.ร.วัดราชสิงขร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มี.ค. 62
    พนักงานทั่วไป
    ฝ่ายผลิตหรือบริการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางไทร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มี.ค. 62
    โรงงาน
    ตกแต่งภายใน
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(วิทยาเขตเทเวศร์)
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มี.ค. 62
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร วท.กาญจนาภิเษก มหานคร
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ วท.กาญจนาภิเษกมหานคร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มี.ค. 62
    จัดซื้อ คลังสินค้า บริการลูกค้า พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 มี.ค. 62
    ทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ18 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต Wichai Wittaya English Program
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 มี.ค. 62
    ธุรการ,เลขานุการ
    บัญชีเบื้องต้น
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา ฝรั่งเศส โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 มี.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์