ค้นหาจาก
    พนักงาน
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดมหาสารคาม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐานทั่วไป ร.ร.บ้านหญ้าคา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ธ.ค. 60
    Data
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-สังคม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    ควบคุมคุณภาพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ธ.ค. 60
    Graphic Designer
    Graphic Designer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปิยมิตรวิยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    ธุรการ
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    บริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พื้นฐาน การศึกษาตามอัธยาศัย กศน.
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    พนักงาน
    เจ้าหน้าที่รปภ.หญิง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รรเชียงใหม่มัธยม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    เซลล์ขายคอโด
    ขาย
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา นิรมลชุมพร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 60
    Tour guide
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัย รามคำเเหง
  ปวช./มัธยมศึกษา กศน.เขต เกาะกูด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ธ.ค. 60
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ธ.ค. 60
    ป้อนข้อมูล งานเอกสารทั่วไป ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    ประสานงาน
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ฯ-คณิตฯ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ธ.ค. 60
    พนักงานบัญชี
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนราธิวาส
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ธ.ค. 60
    ครูสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ
    เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดเลย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    ทั่วไป
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ธ.ค. 60
    Guard ตรวจบัตร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย
  ปวส. โยธา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ธ.ค. 60
    บาร์น้ำ,บาร์เทนเดอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป บ้านม่วงกุล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ธ.ค. 60
    ช่างซ่อมบำรุง
    พนักงานผลิต
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกลซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมต้น โรงเรียนบ้านหนองเงือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ธ.ค. 60
    lสถาปนิกขาย
    สถาปนิก
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ธ.ค. 60
    พนักงานบริการ
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ ประชาราชนุเคราะห์21
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 ธ.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์