ค้นหาจาก
    ขับรถ
    ควบคุมคุณภาพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การปกครอง ม.รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม รร.เมยวดีพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ธ.ค. 61
    ออฟฟิต
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์การศึกษานอกระบบ จังหวัดสงขลา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - รร.กระแสสินธ์วิทยา จังหวัดสงขลา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 พ.ย. 61
    IT Support
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา วัดแก่นเหนือวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 61
    ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
    บัญชี/ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 61
    ธุรการประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 61
    back office
  ประสบการณ์45 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ63 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศสาตร์ จุฬา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 61
    ผู้ช่วยเภสัชกร(ร้านยา)
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยพยาบาล รร.บางกอกเอ็นเอเมืองทองธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ รร.ธัญรัตน์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 61
    ธุรการ
    บริการ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกระบี่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี Rbac
  ปวช./มัธยมศึกษา พาณิชยกรรม ร.ร คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 61
    ครู
    นักร้อง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-อังกฤษ พะเยาพิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 61
    ช่างไฟฟ้า
    ช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์23 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ44 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี
  ปวช./มัธยมศึกษา เกษตร โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 61
    ผู้ช่วยอื่นๆ
    ตำแหน่ว่าง
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การโรงแรมและการบริการ วิทอาชีวะศึกษาสุรินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 61
    การขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย การตลาด คอมพิวเตอร ร.ร นครเทคนิค
  ปวช./มัธยมศึกษา ร.ร ไตรภูมิวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 61
    ช่างคอมพิวเตอร์
    ผู้ช่วยไอที
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ญี่ปุ่น กาวิลัยวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 พ.ย. 61
    บัญชี
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 พ.ย. 61
    พนักงานประจำหอพัก
    พนักงธุรการ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ เกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต ปัญญาวรคุณ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 61
    กราฟฟิคดีไซน์
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิค (Computer Graphic) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 61
    เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
    เลขานุการ ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ -คณิต โรงเรียนแม่ทะวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 61
    ประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เครื่องจักรกลเกษตร มทร.ล้านนา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 61
    การ์ด
    ช่างช่อมบำรุง
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยานยนต์ เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ต.ค. 61
    งานประจำ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บัญชี วิทยาลัยพนิชยการเชตุพน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ต.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์