ค้นหาจาก
    เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ18 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปวช./มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนปัว
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ม.ค. 62
    Reception
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ม.ค. 62
    ประสานงานทั่วไป/ธุรการทั่วไป
    เทรนเนอร์ฟิตเนส
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ่สื่อสารมวลชนทางการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ม.ค. 62
    Asst. Marketing Manager
    Sales executive
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนดุสิต (ศูนย์หัวหิน)
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ม.ค. 62
    การตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนครสวรรค์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม เจ้าพระยา
  ปวส. คอมธุรกิจ เทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ม.ค. 62
    การ์ด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ม.ค. 62
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ20 ปี
  จังหวัดตราด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนตราษตระการคุณ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ม.ค. 62
    นครศรีธรรมราช
    นครศรีธรรมราช
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาตร์ - คณิตศาตร์ โรงเรียน เฉลิมพระเกียตริ สมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ม.ค. 62
    ขับรถ
  ประสบการณ์24 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ52 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม ร.ร วีดลาดปลาเค้า
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป โรงเรียนสามแยกท่าไข่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ม.ค. 62
    ช่อมบำรุงเครื่องจักร
    วิศวกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ วิทยาเขตน่าน
  ปวส. เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ม.ค. 62
    Reception/addmin
    เลขานุการ/ธุรการ
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. อนุปริญญา พระนครบริหารธุรกิจ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ม.ค. 62
    ผู้ช่วยกุ๊ก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - โรงเรียนสหมิตรบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ออกแบบโฆษณา
    ออกแบบโฆษณา
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดตราด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อาร์ท ม.รังสิต
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์อาร์ท ม.รังสิต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ทนายความฝึกหัด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี บริหารธุกิจภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ส่งเอกสาร
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ผู้ช่วยเหลือคนไข้
    งานธุรการ และบันทึกข้มู
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ิวิทย์-คณิต ร.ร.พุทธชินราชพิทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ควบคุมเครื่องจักร
    เขียนแบยงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ม.ค. 62
    ขับรถ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ51 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ม.ค. 62
    Drive test engineer
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวอุคสาหการ มหาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง พระรามหกเทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ม.ค. 62
    นิติกร/เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ม.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์