ค้นหาจาก
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
    Sale
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนปัว
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ผู้ช่วยกุ๊ก
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์24 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ44 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด เมืองชลพณิชยการ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ขับรภผู้บริหาร
    การ์ดคุมสถานบันเทิง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ผู้ช่วยในการออกแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 62
    ธุรการ
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การจัดการทั่วไป Haupt-real schule langen
  ปวส. การจัดการทั่วไป/บริหาร มหาวิทยาลัยไทย-เยอรมันหนองเรือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเมืองแบะการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ค. 62
    ไกด์
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  ปวช./มัธยมศึกษา การท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสหตรัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ค. 62
    เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มทร.รัตภูมิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    พนักงานบัญชี
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มเอเชียอาคเนย์
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    มัคคุเทศก์
    MC
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สุโขทัยธรรมาธิราช
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมฯธุรกิจ เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    ผจก.เคาน์เตอร์ขาย/ร้านค้าช่วง
    เจ้าหน้าที่สาขา
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (แขนงการบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    บริการลูกค้า
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ18 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ยะลา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์คณิต โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    พนักงานทั่วไป
    ธุรการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 พ.ค. 62
    ช่างซ่อมบำรุง
    ช่างติดตั้งทั่วไป
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สังคม ร.ร.สหมิตรวิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ ร.ร.สตรีปากพนัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 พ.ค. 62
    อะไรก็ได้
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ19 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โลจิสติกส์ มหาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต สว่างบริบูรณ์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 พ.ค. 62
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ18 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เทคนิคคอม​พิวเตอร์​ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์