ค้นหาจาก
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
    บุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนป่าซาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    โฟร์แมน
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา ก่อสร้าง เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    warehouse
    warehouse
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    it support
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย-คณิต โรงเรียนหนองเเวงวิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-สังคม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 พ.ค. 62
    ช่างปูกระเบื้อง
    ช่างเชื่อมเหล็ก
  ประสบการณ์27 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป หาดสนุกราษบำรุง
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป หาดสนุกราษบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 พ.ค. 62
    คีย์ข้อมูล
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 พ.ค. 62
    วิศวกรไฟฟ้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 พ.ค. 62
    พนักงานประจำร้าน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี มนุษย์​ศาสตร์​ญี่ปุ่น ราชภัฏ​เชียงใหม่​
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนาน้อย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ค. 62
    QA
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ค. 62
    ธุรการ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ค. 62
    คนคีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดปราจีนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียรปราจิณราษฎรอำรุง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ค. 62
    QC
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา เกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 พ.ค. 62
    Programmer/tester/developer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 พ.ค. 62
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศึกษาศาร์ต เอกอังกฤษ Institute islamic of iain tulungagung (indonesia)
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 พ.ค. 62
    ธุรการ
    จัดซื้อจัดจ้าง
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 พ.ค. 62
    แอดมิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 พ.ค. 62
    นักวิจัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 พ.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์