ค้นหาจาก
    มัคคุเทศก์
    ดำน้ำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิต โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย. 61
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
  ปวส. บัญชี รร.บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย. 61
    ผู้ช่วยผู้จัดการ
    นักประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 61
    พนักงานบริการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ20 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ จีน ท่ามะกาวิทยาคม
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วัดใหม่เจริญผล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 61
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  ปวส. ติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 61
    พนักงานต้อนรับ
    ธุรการ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ15 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มิ.ย. 61
    ธุรการ ประสานงาน ป้อนข้อมูล
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ คณิต พัทลุงพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มิ.ย. 61
    แคชเชียร์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา เบญจมานุสรณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    โฟร์แมน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ก่อสร้าง วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปกรรมเซรามิค วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด/Media Relations 
    ประชาสัมพันธ์/ สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การประชาสัมพัธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    QC /QA/ฝ่ายผลิต
    ธุรการฝ่ายจัดซื้อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนชะอวด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยหมู่บ้านครู
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนตะพานหิน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    พนักงานทั่วไป
    แม่บ้าน
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พอใช้ได้ทุกวิชา โรงเรียนฝางพิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    การเงิน
    พนักงานต้อนรับ / บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ - ฝรั่งเศส โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    พนักงานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ............ กศน.หางดง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 61
    Oparator
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนพระปริยัติธรรม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 มิ.ย. 61
    เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 มิ.ย. 61
    วิศวกร
    นายช่างเขียนแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ปวส. เทคนิคการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 มิ.ย. 61
    ต้อนรับทั่วไป
    ต้อนรับทั่วไป
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ19 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษญี่ปุ่น โรงเรียนหอพระ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนหอพระ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 มิ.ย. 61
    ดูแลเว็บไซต์
    ออกแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนประภัสสรรังสิต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 มิ.ย. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์