ค้นหาจาก
    ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล
    ผู้ช่วยทำทรีเม้น
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา อาชีพ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีราชา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    ผู้​ช่วย​ช่าง
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างเชื่อม​ วิทยา​ลัยการ​อาชีพ​นว​มิ​นท​ราชินี​6
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียน​บ้าน​ท่าเยี่ยม​วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    พนักงานต้อนรับ
    คีย์ข้อมูล/เอกสาร
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต สมุทรสาครวิทยาลัย
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    ขับรถ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สุขศึกษา รร.พนมรุ้ง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    ครูสอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่น
    แปลภาษาญี่ปุ่น
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ญี่ปุ่น โรงเรียนเมืองถลาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    พนักงานขับรถ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ไม่มี รร.สตรีวิทยา​อุรุพงษ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 ม.ค. 62
    ICU , IPD
    พยาบาล ICU, IPD
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ม.ค. 62
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ กาญจนาภิเษก
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ม.ค. 62
    อสังหาริมทรัพย์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.ศรีนคร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ม.ค. 62
    IT Support
    Web Developer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ม.ค. 62
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา บริการธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา คหกรรม บางมดวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ธ.ค. 61
    reservation / GSA
    ออฟฟิศ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ธ.ค. 61
    ครูการงาน ครูพี่เลี้ยง
    แคชเชียร์ ต้อนรับ
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.มัธยมพรสำราญ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ธ.ค. 61
    พนักงานฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ ก.ส.น.ลำพูน
  โปรดเลือก สามัญ อุโมงค์วิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ธ.ค. 61
    Sales Manager
    ฝ่ายสินเชื่อ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหาร การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวส. การโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวะ เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 61
    ครูอนุบาล
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 61
    เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีศรีน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 61
    ขับรถตู้รับส่งลูกเรือสายการบินไทย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปะ โรงเรียนปทุมคงคา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 61
    พนักงานขาย
    Pc
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี สาธุประดิษฐ์พณิชยการ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ธ.ค. 61
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพานพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ธ.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์