ค้นหาจาก
    แคชเชียร์ / พนักงานขาย
    บริลูกค้า
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนราธิวาส
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 มี.ค. 62
    ธุรการ
    ธุรการบุคคล
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดพัทลุง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การประกอบการและการจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ -​ คณิตย์ โรงเรียนสตรีพัทลุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 มี.ค. 62
    งานคีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนน้อยกว่า 5,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ19 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้า สารพัดช่างสงขลา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา กศน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 มี.ค. 62
    โฟร์แมน
    เซอร์เวย์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคนิคก่อสร้าง วิทยาล้ยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  ปวช./มัธยมศึกษา โยธา วิทยาลัยเทิคนิคนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 มี.ค. 62
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนม่วงสามสิบอุมพวันวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 มี.ค. 62
    ช่างฉีดเป่า
    ขับรถ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทมนางามวิทยคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 มี.ค. 62
    โพร์แมน
    ควบคุมงานโยธา
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. งานโยธา วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  ปวช./มัธยมศึกษา งานก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 มี.ค. 62
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 มี.ค. 62
    พณักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
  ปวช./มัธยมศึกษา - สันกำแพง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มี.ค. 62
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-จีน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มี.ค. 62
    งานผลิตหรือออกแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มี.ค. 62
    นักวิชาการสาธารณสุข
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสุขสวัสดิวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มี.ค. 62
    ธุรการ
    QC
  ประสบการณ์5 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเมืองจำปาขัน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มี.ค. 62
    พนักงานทั่วไป
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป ชลบุรี สุขบท
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มี.ค. 62
    อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต มูฮัมมาดียะห์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มี.ค. 62
    ประสานงาน
    ครู
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฃภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ คำนวณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มี.ค. 62
    พนักงานประจำออฟฟิศ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มี.ค. 62
    พนักงานทั่วไป
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มี.ค. 62
    สัตวบาลฟาร์ม
    ควบคุมคุณภาพQA, QC
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดอุทัยธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 มี.ค. 62
    ครู
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาลัยการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ ภาษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 มี.ค. 62
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์