ค้นหาจาก
    ช่างแอร์
    PC
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - กศน.วารินชำราบ
  ปวช./มัธยมศึกษา - กศน.เขตคลองสาน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ธ.ค. 60
    ครูสอนภาษาพม่า
    แปลภาษาพม่า
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ธ.ค. 60
    เจ้าหน้าที่บัญชี
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดอุตรดิตถ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ธ.ค. 60
    พนักงานขับรถผู้บริหาร
    ธุรการทั่วไป
  ประสบการณ์32 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ52 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ธ.ค. 60
    พนักงานขับรถ ท่องเที่ยว
    พนักงานขายต่างจังหวัด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ธ.ค. 60
    ลูกค้าสัมพันธ์
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ธ.ค. 60
    ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 60
    ครูนาฏศิลป์
  ประสบการณ์2 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นาฏศิลป สถาบันบัฌฑิตพัฒนศิลป์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    ธุรการบุคคล
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 60
    ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค
    โอเปอเรเตอร์
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อาชีพ กศน.ยานนาวา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ธ.ค. 60
    ช่างซ่อมบำรุ่ง
    ช่างยนต์
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างยนต์ เทคโนโลยีกรุงเทพฯ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างยนต์ เทคโนโลยีกรุงเทพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ธ.ค. 60
    ธุรการ
    เวชระเบียน
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดสงขลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิสเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ธ.ค. 60
    เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเขลางนคร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ธ.ค. 60
    Receptionist
    Night receptionist
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา กบินทร์วิทยา
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ทั่วไป บ้านหนองสองห้อง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ธ.ค. 60
    ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ธ.ค. 60
    คีย์ข้อมูล วิเคราะห์สินเชื่อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักอุดรธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษาอังกฤษ โรงเรียนนครขอนแก่น
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ธ.ค. 60
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ธ.ค. 60
    นักวิทยาศาสตร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ธ.ค. 60
    พนักงานขายแนะนำโครงการ
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 60
    porter
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. อิเลกทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเลกทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 60
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์