ค้นหาจาก
    วิศวกร
    ควบคุมงานก่อสร้าง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวส. เทคนิคก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 31 ต.ค. 61
    event coordinator
    event designer
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ดนตรีและธุรกิจบันเทิง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ต.ค. 61
    ธุรการ
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ21 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บัญชี วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ต.ค. 61
    คลังสินค้า
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนปทุมคงคา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ต.ค. 61
    NA
    NA
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสกลนคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.ธรรมบวรวิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา รร.ธรรมบวรวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ต.ค. 61
    ประสานงาน
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดบวรมงคล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ต.ค. 61
    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
    หัวหน้าฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ วิทยาลัยพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 ต.ค. 61
    ช่างไฟฟ้ากำลัง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดยะลา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 29 ต.ค. 61
    ออกแบบ
    ควบคุมเครื่องจักร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ปวส. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ต.ค. 61
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-สังคม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ต.ค. 61
    ธุการบัญชี
    ธุรการประสานงานขาย, จัดซื้อ
  ประสบการณ์4 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ21 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชีพณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ต.ค. 61
    เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม
    เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านนาสาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ต.ค. 61
    การ์ดหน้าผับ
    คนขับรถ
  ประสบการณ์3 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 61
    ครูสอนภาษาเวียดนาม
    นักแปลภาษาเวียดนาม
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 61
    ธุรการ
    บัญชี
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพฯ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 61
    เลขานุการ
    Guest service supervisor
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนมุกดาหาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 61
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 61
    เจ้าหน้าที่ตรจสอบคุณภาพ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีรัตนวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 61
    เกี่ยวกับการโรงแรมและห้องพัก ,พนักงานสำรองห้องพัก officer
    ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิตศาตร์-วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 61
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์1 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ22 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ก่อสร้ง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 61
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์