ค้นหาจาก
    ประสานงานจัดทำเอกสาร
    บรรณาธิการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 55
    ครูสอนคณิตศาสตร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 55
    กฎหมาย
    จองห้องพัก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา แผนกสายศิล์ป โรงเรียนน้ำพองศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 55
    DBA
    Reporting
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ต.ค. 55
    นักเคมี
    ครูวิทยาศาสตร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนปัว
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 55
    -
    -*
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชการลานนาเชียงใหม่
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 55
    นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
    R&d
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 55
    Bartendey
    Hostess
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด Nakorn Ratchasime college of business and tourism
  ปวช./มัธยมศึกษา - noonsungsithanee
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 55
    ประสานงาน
    รับโทรศัพท์
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ปวส. การตลาด โรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 26 ต.ค. 55
    เจ้าหน้าที่การเงิน
    เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร. ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    เจ้าหน้าที่บุคคล
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร. ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการผลิต สถาบัราชภัฎราชนคริทร์
  ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    นักค้นคว้า นักวิจัย
    นักวิชาการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดนครสวรรค์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    พนักงานบัญชี
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  ปวส. บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    HR Officer
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี HRM Burapha University
  ปวส. Accounting Chonburi Vocational Collage
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ต.ค. 55
    ธุรการฝ่ายบุคคล
    ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ช่วย
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
  ปวส. การโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ต.ค. 55
    โฟรแมนควบคุมงานก่อสร้าง
    วางแผนงาน ดูแลพัฒนาบุคลากร
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ต.ค. 55
    พนักงานต้อนรับ
    จองห้องพัก-จองตั๋ว
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ต.ค. 55
    พนักงาน
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ธารทองพิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ต.ค. 55
    ธุรการ
    ครู
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  ปวช./มัธยมศึกษา พณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ต.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์