ค้นหาจาก
    งานธุรการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศืลป์-สังคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 55
    ขับรถยก reach truk
    ขับรถ fork lift
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดหนองคาย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต พุทธศาสตร์วิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา - เดื่อวิทยาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 55
    ออกแบบเสื้องานสกรีนและลายปัก
    ควบคุมการผลิต
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ฯ-คณิตฯ ร.ร.เกาะคาวืทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 55
    ด้านธุการ
    การตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัด น่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
    ตามเหมาะสม
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ธ.ค. 55
    ลูกค้าสัมพันธํ
    พนักงานขายกล้อง
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พืชศาสตร์- พืชสวน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบางพระ
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-วิทย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    เจ้าหน้าที่การตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกาญจนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข
    นักวัชาการสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    วิเคราะห์คุณภาพน้ำ/วิทยาศาสตร์ทั่วไป
    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร.สตรีศึกษาร้อยเอ็ด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    เจ้าหน้าที่บุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
    ธุรการทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปราจีนบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บ.ธ.บ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ห้วยทับทันวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    ส่วนหน้า
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    wed design
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฉซางรัชดาภิเษก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    พนักงานขาย
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - กศน
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    พนักงานงาน
    บริการลูกค้า
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ธ.ค. 55
    ครู
    ติวเตอร์
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ธ.ค. 55
    การขาย
    แคชเชียร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเต้อธุรกิจ ก.ศ.น อุดรธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ธ.ค. 55
    เลขา / ผช.ผจก
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสตรียะลา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ธ.ค. 55
    Web Content
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ธ.ค. 55
    คลังสินค้า
    สโตร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ก ศ น เขต สาทร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ธ.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์