ใบสมัครงาน ทั้งหมด ค้นหาคน ค้นหาพนักงาน เว็บไซต์ ประกาศงานฟรี

ค้นหาจาก
    หัวเงินหน้าการเงิน
    เจ้าหน้าท่ีบริหาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ50 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาเยอรมัน รร.วัฒโนทัยพายัพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 55
    ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 55
    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ปวส. การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 55
    Customer Service
    ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปากช่อง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 55
    ธุรการ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนเถินวิทยา
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี โรงเรียนเถินวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ค. 55
    ธุรการ/บัญชี
    การขาย
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    คีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ SBAC นน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    วิศวกร เครื่องกล
    อาจารย์ สอนภาคเครื่องกล
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี มหานคร
  ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    -
    -
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    ธุรการ
    บุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
  ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    โรงแรม/รีสอร์ท
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ45 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่บัญชี
    เลขานุการ /ธุรการ/ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ปวส. การบัญี วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ร.ร วัดใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    กุ๊กอาหารยุโรป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ45 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพฯมหานคร 4 มีนบุรี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 ก.ค. 55
    สื่อสารมวลชน
    เจ้าหน้าที่เกษตร
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
    ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ ม.รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ร.ร.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
    ธุรการ
    Graphic
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
    บุคคล
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ45 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต - วิทย์ โรงเีรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
    พนักงานธุรการ ประสานงาน
    คีย์ตั๋วขาเข้า
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด อัสสัมชัญพาณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดลพบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคโนโลยีลพบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์