ค้นหาจาก
    งาน part time
    งาน part time
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 พ.ย. 54
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 พ.ย. 54
    พนักงานบัญชี
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดศรีสะเกษ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 พ.ย. 54
    คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคบูรพาปราจีน
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา ดัดรุณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 พ.ย. 54
    ประสานงาน
    จัดซื้อ
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ41 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารการเงิน และการธนาคาร ม.รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ - คณิต รร. เบญจมราชรังศฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 พ.ย. 54
    -
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 พ.ย. 54
    development department
    research and development department
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศารตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 พ.ย. 54
    พนักงานควบคุมคุณภาพ
    ผู้ช่วยช่าง
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคนิดการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ย. 54
    ควบคุมคุณภาพ
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ฯ-คณิตฯ โรงเรียนเเจ้ห่มวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ย. 54
    ธุรการ
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ41 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 พ.ย. 54
    นำเที่ยว
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษาญี่ปุ่น ร.ร.พะเยาพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 พ.ย. 54
    ธุรการโรงเรรียน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 พ.ย. 54
    เจ้าหน้าที่ประสานงาน
    พนักงานธุรการบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวส. ภาษาต่างประเทศ พาณิชยาการ ลานนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 พ.ย. 54
    พนักงานขาย
    พนักงานส่งเสริมการขาย (pc)
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลานสัก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 54
    กุ๊ก
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ54 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - จ.ยโสธร
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - -
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 54
    QA/QC
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 54
    ส่งเอกสาร
    งานโรงแรม
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา อุตสาหกรรม กาวิละวิทยาลัย
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา กาวิละวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 พ.ย. 54
    พนักงานขาย/บริการลูกค้า
    พนักงานขาย/บริการลูกค้า
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 ร.ร.ขุขันธ์
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 54
    chef de partie, sous chef
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การท่องเที่ยวและการโรงแรม โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา การกีฬาเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 พ.ย. 54
    Network Engineer
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ รร.เทคโนโลยีกรุงเทพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 1 พ.ย. 54
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์