ค้นหาจาก
    ล่าม
    มัคคุเทศก์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ อังกฤษ ลองวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มิ.ย. 55
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี engineering management มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มิ.ย. 55
    พนักงานช่อม
    พนักงานช่อม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลำปางเทคโนโลยี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 มิ.ย. 55
    Programmer
    System IT
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 24 มิ.ย. 55
    ช่างซ่อมบำรุง,ควบคุมเครื่องจักร
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 มิ.ย. 55
    ออกแบบผลิตภัณฑ์
    ออกแบบ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิจิตรศิลป์ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 มิ.ย. 55
    Graphic Design
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุริกิจกรุงเทพ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 มิ.ย. 55
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ24 ปี
  จังหวัดสระแก้ว
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 มิ.ย. 55
    management trainee
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี management Stamford International university
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียน ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 มิ.ย. 55
    เจ้าหน้าที่บุคคล
    Supervisor
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา งานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    พนักงานต้อนรับ
    ตรวจเอกสาร
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต อังกฤษ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต กศน.พระโขนง
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    รับโทรศัพท์
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์(ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คณิตฯ บ้านคาวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา - ยานนาเวศวิทยาคม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    แคชเชียร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดชัยนาท
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป ก.ศ,น
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา ร.ร,วัดพระแก้ว
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    GRAPHIC
    CREATIVE
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาตรี ศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    หัวหน้า
    แคชเชียร์
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
  โปรดเลือก ม.3 ร.ร บ้านไร่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    Programmer Webmaster
    Helpdesk
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ คำนวณ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 มิ.ย. 55
    เจ้าหน้าที่
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มิ.ย. 55
    ลูกค้าสัมพันธ์
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชย์การเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 มิ.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์