ค้นหาจาก
    ธุรการ
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ภาษษ-สังคม โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 55
    Sale Representative
    Marketing
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตราชเทวี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ย. 55
    พนักงานบัญชี หรือ การเงิน
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    ธรุการ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 ร.ร.เกาะคาวิทยาคม
  โปรดเลือก - -
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    หัวหน้าช่าง
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร
  ปวส. ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ย. 55
    พิสูจน์อักษร
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต อัสสัมชัญศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    การเงิน
    ฝ่ายสินเชื่อ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยพะเยา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    อาจารย์ประจำ
    การเงิน-การธนาคาร
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ48 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    เจ้าหน้าที่บุคคล
    ธุรการประสานงาน , การเงินและธนาคาร
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ย. 55
    เสริฟ
    ทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทลัยเทคนิคเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ย. 55
    IT Support
    IT Support web
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสกลนคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ย. 55
    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลปคณิตฯ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ย. 55
    ผู้ช่วยทันตแพทย์
    ผู้ช่วยพยาบาล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ย. 55
    ผู้จัดการทั่วไป
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ
  ปวช./มัธยมศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ย. 55
    call center
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดเพชรบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-ภาษา โรงเรียนคงคาราม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.ย. 55
    พนักงานตรวจสอบ
    เลขานุการ
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.ย. 55
    ส่งเอกสาร
    เบิก-จ่ายสินค้า
  ประสบการณ์21 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ โรงเรียนสมุทรปราการ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา สายสามัญ โรงเรียนวัดแพรกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 ก.ย. 55
    ช่างเทคนิค
    ช่างซ่อมบำรูง
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เทคโนโลยีบางกะปิ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ย. 55
    บริการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงภูวนาถ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ย. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 ก.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์