ค้นหาจาก
    ออกแบบกระเป๋า
    visual merchandiser
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-สถาปัต รร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 เม.ย. 55
    admin
    IT Support
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 55
    Shipping
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 55
    พิธีกร
    นักแสดง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ รามคำแหง
  โปรดเลือก - -
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 เม.ย. 55
    ธุรการ
    ลูกค้าสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การตลาด โรงเรียนพณิชยการลานนา เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 55
    ผู้จัดการ
    เลขานุการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ป. 6 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 55
    creative
    editor
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 55
    ธรการ/ประสานงาน
    การตลาด
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ ร.รสวัสดิ์รัตนาภิมุข
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 เม.ย. 55
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี มนุษย์สื่ิอสารมวลชน มหาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวล โรงเรียนบ้านนาสาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    ลูกค้าสัมพันธ์
    ธุรการ
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ฝรั่งเศส โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    งานธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต เทศบาลชรวิทย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    เลขานุการ
    นักวิจัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    พนักงานธุรการ
    พนักงานฝ่ายบุลคล
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิชัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    บัญชี
    การเงินหรือคอมพิวเตอร์หรือธุรการ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหารธุรกิจ/บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  ปวช./มัธยมศึกษา บริหารธุรกิจ/บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร
    Copy Writer
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 เม.ย. 55
    พนักงานต้อนรับ
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    บัญชี
    ธุรการ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    ช่างเทคนิค
    ช่าง
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดอ่างทอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ญี่ปุ่น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 เม.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์