ค้นหาจาก
    พนักงานธุรการ
    พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 ต.ค. 54
    Sales
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารการตลาด มทร.พระนคร วข.พณิชยการพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 ต.ค. 54
    พนักงานขาย บริการลูกค้า
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ39 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การตลาด วีระสุนทร์บริหารธุระกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ วัดศรีนวล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 54
    สถาปนิก
    เขียนแบบ
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 54
    การตลาด/การขาย
    ดูแลต้อนรับ
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ41 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปวส. การตลาด เซ็นต์จอห์นโปลีเทคนิค
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 54
    พนักงานบัญชี
    พนักงานธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ36 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราภัฎลำปาง
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 ต.ค. 54
    เลขานุการ
    ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 ต.ค. 54
    ประชาสัมพันธ์
    การขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดแพร่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา พิริยาลัยจังหวัดแพร่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 2 ต.ค. 54
    งานธุรการ
    ทุกชนิด
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศรีธนาพานิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ก.ย. 54
    สื่อสารการตลาด
    สื่อสารองค์กร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ก.ย. 54
    เก็บข้อมูล
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนสันกำแพง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 30 ก.ย. 54
    พนักงานบัญชี
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ27 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการสันตพล
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนเทคนิคพิชญบัณฑิต
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 28 ก.ย. 54
    พนักงานขายวัสดุการแพทย์
    พนักงานขายเครื่องมือแพทย์
  ประสบการณ์25 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ50 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหาร กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยพานิชยการเชตุพน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 27 ก.ย. 54
    พนักงาน
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนครราชสีมา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 25 ก.ย. 54
    กุ๊ก
    เสมียน
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน5,001 - 6,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างอุตสาหกรรม วทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา สายสามัญ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ย. 54
    พนักงาน
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพื้นที่เชียงราย
  ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพื้นที่เชียงราย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ย. 54
    เลขานุการ
    ธุรการ
  ประสบการณ์24 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ48 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวน รร.บางแคปานขำวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ย. 54
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 54
    พนง.ขายเครดิตต่างจังหวัด
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ46 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.ย. 54
    08.30-17.00
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.ย. 54
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์