ค้นหาจาก
    นักสถิติ
    นักวิเคราห์ข้อมูล
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สถิติ ธรรมศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต ปทุมคงคา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.ค. 55
    กุ๊ก
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คหกรรม สวนดุสิต
  ปริญญาตรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 55
    ช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 55
    ครูสอนภาษาจีน
    ล่ามภาษาจีน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาจีน มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ,Southwest University China
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 ก.ค. 55
    ต้อนรับ, เสริฟ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนอัมพรไพศาล
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษำร์ธานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    คิดงานต่างๆ เช่น Event
    สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดน่าน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การโฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    Account Executive
    Copywritter
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี Radio and Television Broadcasting Thammasat University
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    Programmer
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ45 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท Applied Statistics NIDA
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    พนักงานบัญชี
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดราชบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ปวส. การบัญชี บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    ธูรการ
    โทรทัศน์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.ค. 55
    ครูแนะแนว
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดมุกดาหาร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-ภาษา-สังคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    พนังงานต้อนรับโรงแรม
    ครูอัตราจ้าง
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดหนองคาย
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯสามัญศึกษา วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    ผจก.ฝ่ายบุคคล
    ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์26 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ47 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ สาธิตเกษตรฯ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    วิศวกร
    ช่างเทคนิค
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวส. ช่างเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
    พนักงานส่วนหน้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดบุรีรัมย์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    ธุรการ
    เจ้าหน้าที่บุคคล
  ประสบการณ์16 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดภูเก็ต
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    ธุรการ,เสมียน,บัญชี
    ตรวจสอบเอกสาร,ธุรการอื่นๆ
  ประสบการณ์15 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดตาก
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา พณิชการ วิทยาลัยการอาชีพบ้าน
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำณวน โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
    พนักงานบัญชี
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ก.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์