ใบสมัครงาน ทั้งหมด ค้นหาคน ค้นหาพนักงาน เว็บไซต์ ประกาศงานฟรี

ค้นหาจาก
    Supervisor
    ทั่วไป
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ42 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.พ. 55
    ผู้จัดการฝ่ายขาย
  ประสบการณ์22 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ47 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การโฆษณา มหาลัยศรีปทุม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 23 ก.พ. 55
    พนักงานขาย
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ39 ปี
  จังหวัดตรัง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวณ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
  ปวช./มัธยมศึกษา สังคม โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.พ. 55
    pc
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.พ. 55
    อาหาร ไทย จีน100% (อิตาเลี่ยน40%)
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ38 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 ก.พ. 55
    บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์
    ล่ามภาษาญี่ปุ่น
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาที่ 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.พ. 55
    call center
    ต้อนรับลูกค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ปวช./มัธยมศึกษา อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.พ. 55
    Barista
    web design
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.พ. 55
    ผู้ช่วยผู้จัดการ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ก.พ. 55
    วิศวกรไฟฟ้า
    เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 55
    บริการลูกค้าสัมพันธ์/ธุรการ/ประสานงาน
    ธุรการ/ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดสุโขทัย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา)
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ก.พ. 55
    การตลาด
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด ราชภัฎอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตร ร.ร กีฬาอุบล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 55
    นักวิจัย
    นักวิจัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดระนอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ก.พ. 55
    Supervisor
    Sale Support
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเกริก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรียาภัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.พ. 55
    บัญชี
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.พ. 55
    งานเอกสาร
    พนักงานผลิต
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ทั่วไป โรงเรียนสงวนหญิง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.พ. 55
    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
    เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคลังสินค้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดชุมพร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนละแม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 55
    เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดชุมพร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต โรงเรียนสวีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 55
    ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนแม่แตง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 55
    พนัักงานธุรการทั่วไป
    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  ปวส. การตลาด โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.พ. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์