ค้นหาจาก
    วิศวกร
    วิศวกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปกร
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 เมืองราดวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 ต.ค. 55
    ขับรถผู้บริหาร
    ช่างฝัง
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง พาณิชยการ เทคโนโลยี หนองบัวลำภู
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - ร.ร.บ้านกุดดินจี่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ต.ค. 55
    ผู้ช่วยทนายความ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 ต.ค. 55
    ผู้จัดการ
  ประสบการณ์24 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ52 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา การขายและการตลาด ผะดุงศิษพิทยาธุรกิจและพริชย์การ
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ต.ค. 55
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์คำนวน โรงเรัยนปะเหลียนผดุงศิษย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ต.ค. 55
    ธุรการทั่วไป
    สำนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ต.ค. 55
    ธุรการ
    การขาย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป-คำนวน เมืองสุราษฎร์ธานี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ต.ค. 55
    ผู่ช่วยสัตวแพทย์
    สัตวบาล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 ต.ค. 55
    ผู้ควบคุมงาน
    ช่างซ่อมบำรุง
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนอำนาจเจริญ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ต.ค. 55
    -
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี อสบ.ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
  ปวส. ไฟฟ้าเครื่องกล เทคโนโลยีสยาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 ต.ค. 55
    ช่างเทคนิคฉีด-เป่า-ขวด-ฝา-pre form
  ประสบการณ์14 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสิงห์บุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ต.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
    ธุรการคลังสินค้า
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ - ทั่วไป โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ต.ค. 55
    เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต, QA, QC
    ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิทย์-คณิต โรงเรียน/กาวิละวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 ต.ค. 55
    งานประจำ
    งานประจำ
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ42 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต รร. ประจักษ์ศิลปาคาร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ต.ค. 55
    พนักงานธุรการประชาสัมพันธ์
    ประสานงานทั่วไป
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษสังคม โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ต.ค. 55
    ขายเครื่องสำอาง
    สื่อสารมวรชน
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ23 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ทั่วไป รร.บ้านหนองแม่แตง(ธรรมสาสอาศาร์)
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ต.ค. 55
    ธุรการ/พัสดุ
    ประชาสัมพันธ์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สหวิทยาการสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตรื โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ต.ค. 55
    คอมพิวเตอร์
    คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการสยาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 55
    Production
    ผู้ช่วยผู้จัดการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดระยอง
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดป่าประดู่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 55
    ควบคุมคุณภาพ/QA,QC
    การจัดการทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ปวส. อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ต.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์