ค้นหาจาก
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต เทศบาลชรวิทย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    เลขานุการ
    นักวิจัย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    พนักงานธุรการ
    พนักงานฝ่ายบุลคล
  ประสบการณ์17 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
  ปวช./มัธยมศึกษา - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิชัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    บัญชี
    การเงินหรือคอมพิวเตอร์หรือธุรการ
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดพิษณุโลก
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. บริหารธุรกิจ/บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  ปวช./มัธยมศึกษา บริหารธุรกิจ/บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 เม.ย. 55
    นักเขียน/บรรณาธิการ/พิสูจน์อักษร
    Copy Writer
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 9 เม.ย. 55
    พนักงานต้อนรับ
    ผู้ช่วย
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสุพรรณบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร บางพูน
  ปวช./มัธยมศึกษา การตลาด โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    บัญชี
    ธุรการ
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิตฯ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    ช่างเทคนิค
    ช่าง
  ประสบการณ์20 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ41 ปี
  จังหวัดอ่างทอง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 เม.ย. 55
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ญี่ปุ่น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 เม.ย. 55
    งานบริหารการตลาด
    CRM
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทรินส์
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 เม.ย. 55
    กองบรรณาธิการภาษาจีน
    เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เอกภาษาจีน โทภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 55
    เลขานุการ
    บัญชี,ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 55
    ธุรการ
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวส. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 55
    พนักงานบัญชี
    บัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ปวช./มัธยมศึกษา การบัญชี วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 55
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดจันทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 เม.ย. 55
    IT Support
    webmaster
  ประสบการณ์23 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ม.เซนจอห์น
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รร.กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 เม.ย. 55
    ฝ่ายบุคคล
    ธุรการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยพายัพ
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์จีน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 เม.ย. 55
    งานประจำ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์กราฟฟิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 เม.ย. 55
    Operation
    Planner/Operation
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดชลบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี Logistics Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 เม.ย. 55
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดสุรินทร์
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 3 เม.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์