ค้นหาจาก
    วิศวกร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช./มัธยมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 มิ.ย. 55
    พนักงานคีย์ข้อมูล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ25 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา บัญชี โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงทพ
  ปวช./มัธยมศึกษา โรงเรียนสิริรัตนาธร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 8 มิ.ย. 55
    พนักงานบัญชี/การเงิน
    เจ้าหน้าที่
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนพณิชยการลานนา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย. 55
    บริการ ประสานงานต้อนรับ
    บริหารทรัพยากรบุคล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรฐศาสตร์(ธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต สาธิตมหาวิทยาลัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย. 55
    พนักงานทั่วไป
    พนักงานทั่วไป
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง เทคนิคเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 7 มิ.ย. 55
    -
    -
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเพชรบูรณ์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    พนักงานบัญชี
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    ธุรการ ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    บัญชี /ธุรการ
    admin.
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ43 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี โปรแกรมบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต
  ปวส. บัญชี โรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนศรีผไทสมันตร์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    รับโทรศัพท์ประสานงาน
    ธุรการประสานงาน
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การจัดการ วิทยาลัยราชพฤกษ์
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสารสาสน์บริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    ลูกค้าสัมพันธ์
    รับโทรศัพท์
  ประสบการณ์7 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ34 ปี
  จังหวัดปทุมธานี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบริการและการท่องเที่ยว วิทยาลัยตาปี
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สุราษฏร์เทคโนโลยี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 6 มิ.ย. 55
    งานบริการ
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศหญิง
  อายุ26 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  ปวช./มัธยมศึกษา - โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มิ.ย. 55
    ธุรการ
    ประสานงาน
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ปวช./มัธยมศึกษา สังคมศึกษา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มิ.ย. 55
    Sale Engineering
    ครู อาจารย์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส. เครื่องกลไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 5 มิ.ย. 55
    เจ้าหน้าที่IT
    ครู
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 55
    ธุรการ
    ครู
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนฮอดพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 55
    หัวหน้างาน
  ประสบการณ์25 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป ศูนการศึกษานอกโรงเรียน
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 55
    -
    -
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนวชิรวิทย์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 55
    เจ้าหน้าที่ธุรการ ประชาสัมพันธ์
    เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
  ประสบการณ์6 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ35 ปี
  จังหวัดสระบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีลพบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา ผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 4 มิ.ย. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์