ค้นหาจาก
    เจ้าหน้าที่บัญชี
    เจ้าหน้าที่บัญชี
  ประสบการณ์23 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ38 ปี
  จังหวัดสมุทรปราการ
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาการจัดการเพขรเกษม
  ปวช./มัธยมศึกษา สายวิท ศูนย์การศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 ก.ค. 55
    OPERATION
    ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดพะเยา
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
  ปวส. ปวส วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ค. 55
    งานช่าง
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดนครปฐม
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา เกษตร พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 14 ก.ค. 55
    ธุรการการเงิน
    รับดโทรศัพท์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดปัตตานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  ปวส. การบัญชี โรงเรียนยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ค. 55
    General Manager/Manager/Assistant/CRM
  ประสบการณ์13 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท MA University of Northumbria
  ปริญญาตรี Communication Arts Bangkok University International College
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ค. 55
    เจ้าหน้าที่gis
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 13 ก.ค. 55
    Production Manager
    Marketing
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือนมากกว่า 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม ม.ศิลปากร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์ -คณิต สาธิตสถาบันราชภัฎนครปฐม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    Recruitment Executive
    Operation Executive
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศชาย
  อายุ32 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    บัญชี
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี การบัญชี ม.ราชภัฎนครราชสีมา
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    01
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างกลโรงงาน เทคโนโลยี ไทยสุริยะ(รามอินทรา)
  ปวช./มัธยมศึกษา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    เชล
    เชล
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ35 ปี
  จังหวัดขอนแก่น
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนก่น
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย-คณิต ร.ร.กัลยาวัตร
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 12 ก.ค. 55
    ธุรการ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ30 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    ธุรการ
    QC
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ27 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
  ปวช./มัธยมศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    อาจารย์
    อาจารย์
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดสตูล
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนพิมานพิททยาสรรค์
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    งานช่างโรงงาน
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีภาคเหนือ
  ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - ท่าตะโกวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    พนักงานธุรการ
    เลขานุการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ30 ปี
  จังหวัดลำพูน
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-การจัดการระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  ปวส. การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    การขาย
    งานบริษัท
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาลัยรามคำแหง
  ปวช./มัธยมศึกษา คณิต-อังกฤษ เมืองกระบี่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 11 ก.ค. 55
    ฝ่ายผลิต
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิต มัธยมวัดหนองจอก
  ปวช./มัธยมศึกษา วิท-คณิต มัธยมวัดหนองจอก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ค. 55
    ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
    พนักงาน
  ประสบการณ์18 ปี
  เงินเดือน20,001 - 30,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  ปวช./มัธยมศึกษา สามัญ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 10 ก.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์