ค้นหาจาก
    ช่างไฟฟ้า
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ34 ปี
  จังหวัดสมุทรสาคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 55
    หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
  ประสบการณ์11 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ31 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสหการ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวส. เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 22 พ.ค. 55
    AE โฆษณา
    พิธีกรรายการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ31 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท นิเทศศิลป์โฆษณาและการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2)
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 55
    วิเคราะห์และวางแผน
    วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงราย
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-คำนวณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 55
    เจ้าหน้าที่การเกษตร
    การท่องเที่ยวฯ
  ประสบการณ์19 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ40 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. เทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 55
    บัญชี
    ธุรกา/ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทย์-คณิต โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 21 พ.ค. 55
    ขายต่างจังหวัด
  ประสบการณ์9 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ46 ปี
  จังหวัดอุบลราชธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา ไฟฟ้ากำลัง ร้อยเอ็ดพานิชยการเทคโนโลยี
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 55
    พนักงาน
    พนักงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน10,001 - 12,000
  วุติการศึกษาปริญญาโท
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 20 พ.ค. 55
    ประสานงานติดต่อลูกค้า
    ประสานงาน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ28 ปี
  จังหวัดอุดรธานี
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนรังษีวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 55
    ขับรถยนต์
  ประสบการณ์10 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ37 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. การขาย วิทยาลัยบพิตรพิมุขมหาเมฆ
  ปวช./มัธยมศึกษา ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปะปิ่นเกล้า
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 55
    การเงิน
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน9,001 - 10,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ32 ปี
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
  ปวช./มัธยมศึกษา การขาย วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 19 พ.ค. 55
    พนักงานเสริฟห้องอาหาร
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน8,001 - 9,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฏลำปาง
  ปวช./มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ร.ร.แม่สันวิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ค. 55
    อื่นๆ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน7,001 - 8,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ33 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 18 พ.ค. 55
    พนักงานขาย ที่ปรึกษาความงาม
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน15,001 - 20,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดลำปาง
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
  โปรดเลือก
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 55
    ตัดต่อรายการโทรทัศน์
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศชาย
  อายุ36 ปี
  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี นิเทศสาสตร์(วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบจึง
  ปวช./มัธยมศึกษา ศิลป์-ภาษา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 55
    พนักงานขาย
    พนักงานเสริฟ
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวช./มัธยมศึกษา
  เพศชาย
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อำเภอเมืองเชียงใหม่
  ปวช./มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่3 โรเรียนบ้านหนองโค้ง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 55
    ธุรการ,ประสานงานทั่วไป
    ซ่ิอม,ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือนไม่ระบุ
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศชาย
  อายุ28 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
  ปวช./มัธยมศึกษา พาณิชยการคอมพิวเตอร์ พายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 17 พ.ค. 55
    ธุรการ
    ผู้ช้วยไกด์
  ประสบการณ์8 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดนนทบุรี
  การอบรม มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
  ปวช./มัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 16 พ.ค. 55
    เลขานุการ
  ประสบการณ์0 ปี
  เงินเดือน12,001 - 15,000
  วุติการศึกษาปริญญาตรี
  เพศหญิง
  อายุ29 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เขียงใหม่
  ปวส. เลขานุการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 55
    ธุรการ-เสมียน
  ประสบการณ์12 ปี
  เงินเดือน6,001 - 7,000
  วุติการศึกษาปวส.
  เพศหญิง
  อายุ40 ปี
  จังหวัดเชียงใหม่
  การอบรม ไำม่มีข้อมูลการอบรม  ความสามารถอื่นๆ ไม่มีข้อมูลความสามารถอื่นๆ  ผลงาน/เกียรติประวัติ ไำม่มีข้อมูลผลงาน/เกียรติประวัติ
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชียงใหม่เทคโมโลยี
  ปวช./มัธยมศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
  เก็บลงแฟ้ม รายละเอียด  

  วันที่ลงทะเบียน 15 พ.ค. 55
เก็บลงแฟ้ม = เก็บลงแฟ้ม
สมัครงาน ออนไลน์ = สมัครงานออนไลน์